Izabela Szczepaniak-Wiecha

22 - 23 październik

Trening zachowań asertywnych skierowany jest do osób, które chcą uczyć się zachowań związanych z budowaniem asertywnej postawy zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Postawa asertywna umożliwia nam na wyrażanie siebie, swoich uczuć i potrzeb w kontaktach z innymi ludźmi. Pozwala na budowanie dobrych relacji z otoczeniem opartych na świadomości własnych praw przy równoczesnym szanowaniu praw innych osób. 


W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, w jaki sposób:
  • odmawiać i jak reagować na odmowę,

  • rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,

  • wyrażać uczucia (także te trudne),

  • wyrażać swoje prośby i oczekiwania,

  • konstruktywnie przyjmować i wyrażać krytykę,

  • stać na straży swoich przekonań i wartości,

  • jasno określać swoje granice,

  • przekształcać konflikt we współdziałanie,

  • wzmacniać poczucie swojej wartości i świadomości swoich zasobów i mocnych stron.

 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 2 spotkania trwające łącznie 16 godzin 
Termin: 22.10 (sb) w godz. 10.00-17.30 i 23.10 (nd) w godz. 10.00-15.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się