Anna Styszko

25 czerwiec

Szkolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji zarządzania ludźmi w organizacji pozarządowej. Podczas szkolenia poznamy tajniki budowania i prowadzenia zespołu, w szczególności gdy motywator finansowy jest mocno ograniczony. Dowiemy się jak skutecznie zaplanować pracę wokół projektu społecznego lub inicjatywy. Rozwiniemy umiejętności motywowania i delegowania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z codziennym zarządzaniem zespołu złożonego z pracowników i wolontariuszy.

Szkolenie będzie również okazją do poznania innych organizacji i wymiany doświadczeń.

 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 25.06 (sobota)10:00-17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 25 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się