Daniel Lichota

9 - 10 czerwiec

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Dla jednych „lider” to modne słowo, a dla innych wręcz odwrotnie. Wiele skromnych, fajnych osób działających społecznie ucieka od nazwania siebie liderem czy liderką. Jednak nawet bez nazywania tej roli wiele osób pełni ją w sposób intuicyjny. Warto wziąć udział w szkoleniu aby dowiedzieć się praktycznych informacji na temat roli lidera i jak można ją jeszcze lepiej pełnić. Warto, bo ludzie w Waszych zespołach, otoczeniu czy osoby na rzecz których działacie potrzebują Was w liderskiej roli!

Celem szkolenia jest wzrost świadomość uczestników odnośnie roli i zadań lidera oraz rozwój ich umiejętności prowadzenia zespołów.

W programie poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem roli lidera, takie jak:

•    wartości z pracy zespołowej oraz lidera w zespole,
•    budowanie efektywnych zespołów opartych o dobrą atmosferę i wzajemne zrozumienie,
•    budowanie kreatywności i pozytywnej energii w zespole,
•    zobaczenia najważniejszych obszarów liderstwa,
•    pełnienie roli lidera w sposób wspierający ludzi w osiąganiu celów,
•    zastosowanie różnych stylów liderskich w adekwatnych sytuacjach.

Każdy z uczestników będzie mógł zobaczyć własny potencjał liderski oraz otrzyma informacje zwrotne jak może rozwijać się w zakresie przywództwa. Szkolenie będzie skoncentrowane na pełnieniu roli lidera w organizacjach pozarządowych czy w prowadzeniu różnego rodzaju akcji społecznych.

Szkolenie będzie prowadzone atrakcyjnymi i aktywnymi metodami. Uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, dzięki którym będą mogli przyjrzeć się procesowi pracy zespołowej oraz funkcjonowaniu roli lidera.

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

 

Czas trwania: 19 godz. warsztatowych
Termin: 09.06 (czw) godz. 10:00 - 18:00 i 10.06 (pt) godz. 9:00-17:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Koszt: 30zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się