Izabela Szczepaniak-Wiecha

21 - 22 maj

Zapraszamy na trening osoby, którym zależy na poznaniu i zrozumieniu swoich zachowań, emocji i potrzeb w relacjach z innymi ludźmi oraz uzyskaniu różnorodnych informacji zwrotnych odnośnie własnego funkcjonowania w grupie. Praca w trakcie warsztatu oparta jest na procesie grupowym. Uczestnicy uczą się w działaniu poprzez udział w różnorodnych doświadczeniach, obserwują, dokonują refleksji i rozmawiają o tym co dzieje się między nimi w trakcie spotkania.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
  • pogłębiania świadomości swoich uczuć i potrzeb i rozwijania swoich mocnych stron,
  • rozpoznania swoich oczekiwań i potrzeb w kontaktach z innymi,
  • uzyskania informacji na temat „pierwszego wrażenia” jakie wywołują w osobach, z którymi wchodzą w interakcje,
  • odkrycia jakie nawyki komunikacyjne stosują w relacjach i jak wpływają one na innych,
  • odkrycia trudności jakich doświadczają w kontaktach z innymi,
  • poszerzenia świadomości jak przezwyciężać swoje ograniczenia, by związki z innymi były bardziej satysfakcjonujące,
  • nauczenia się tego jak dawać i przyjmować informację zwrotną,
  • trenowania efektywnych sposobów komunikacji m.in. aktywnego słuchania, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania i wyrażania potrzeb ukrytych pod podejmowanymi działaniami, mówienia o swoich mocnych stronach.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 18 godz. warsztatowych
Termin: 21.05 (sb) w godz. 10:00 - 18:30 i 22.05 (nd) w godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.