Agnieszka Matera

26 listopad

Praca wielu osób w organizacjach pozarządowych koncentruje się na pomaganiu ludziom - czy będzie to praca z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych czy uchodźcami. Wielu ludzi zazdrości takiej pracy, ponieważ jest to praca z misją, mająca sens i mogąca dawać dużo satysfakcji.

Jeśli jednak od dłuższego czasu zajmujesz się pomaganiem, zapewne znasz także trudy takiej pracy, poczucie odpowiedzialności za innych, dźwiganie na własnych barkach problemów Twoich klientów…Wszystko to może sprawić, że Twoja praca, zamiast dawać radość, stanie się męcząca. 

Poznanie podejścia coachingowego i wprowadzenie go do Twojej pracy z ludźmi, może dać Ci więcej lekkości i radości w tym, co robisz, a Twoim klientom stworzyć większą przestrzeń do rozwoju. W podejściu tym bowiem wierzymy, że klient ma wszystkie zasoby potrzebne do tego, by zrealizować swoje cele oraz wybiera, co i w jaki sposób to osiągnąć; coach natomiast wierzy w klienta i wspiera go na jego drodze.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
  • Poznasz założenia i zasady podejścia coachingowego,
  • Poznasz kilka podstawowych narzędzi coachingu i nauczysz się praktycznie je stosować,
  • Przyjrzysz się swojej pracy w organizacji pod kątem zastosowania poznanych narzędzi,
  • Przyjrzysz się rolom, jakie przyjmujesz w swojej pracy z klientami oraz temu, jak możesz wzbogacić Wasze relacje, stosując podejście coachingowe.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 6 godz. warsztatowych
Termin: 26.11 (sobota) godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.