Aneta Fudała

20 i 27 pażdziernika

Podczas warsztatu zajmiemy się swoim czasem. Czasem bieżącym, który mamy, a który nieraz tak szybko nam ucieka, oraz tym przyszłym, który chętnie planujemy, a gdy nadchodzi – różnie z tymi planami bywa. Jedne cele przychodzą nam łatwiej, inne odkładamy na przysłowiowe „jutro”. Tymczasem będziemy działać skuteczniej, gdy określimy cele w sposób świadomy: według wskazówek metodologii SMART. Tak właśnie uczynimy podczas warsztatu. Wytyczony cel wymaga motywacji, a zatem zgłębimy też tajniki ludzkiej motywacji. W trakcie warsztatu poruszymy wyobraźnię, ponieważ cele buduje się na wizji życia, którą warto sobie zwizualizować.

Warsztat opiera się na aktywnych metodach, czerpie z potencjału grupy, umożliwiając wymianę wzajemnej inspiracji i zwiększenie motywacji do działania.

 

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:
 • rozwiną umiejętność planowania
 • poznają kluczowe zasady zarządzania czasem
 • stworzą mapę swoich celów w różnych dziedzinach życia
 • zobaczą, co wpływa na trzymanie się swoich zamiarów
 • wybiorą najlepsze dla siebie sposoby automotywowania
 • wrócą do domu z własnym celem, do którego prowadzi konkretna ścieżka
Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 20 i 27 października (piątek), godz. 17:30 - 20:30
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 120 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

 

Zapisz się

 

28.09 - 10.12

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. 

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na: 

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem, 
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

 
STRUKTURA STUDIUM

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych:  

 

Warsztat 1: 

Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół

Liczba godzin: 40

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 28.09-01.10. 2017 r. (czwartek – sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

 

Warsztat 2: 

Podstawy pracy z grupą i zespołem I - zasady, techniki, umiejętności

Liczba godzin: 18 

Prowadzi: Magdalena Czernecka

Termin 21-22.10.2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

 

Warsztat 3: 

Prowadzenie spotkań i szkoleń Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem

Liczba godzin: 18

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 4-5.11.2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30).

 

Warsztat 4: 

Podstawy pracy z grupą II. Innowacyjne metody pracy z grupą

Liczba godzin: 18 

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 25 – 26.11.2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Warsztat 5: 

Proces grupowy. Sytuacje trudne w pracy z grupą. Zakończenie Studium

Liczba godzin: 18

Prowadzi: Magdalena Czernecka

Termin: 9 –10.12.2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Opieka merytoryczna: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Czas trwania: 5 spotkań, 112 godzin
Terminy: 28.09-01.10, 21-22.10, 4-5.11, 25-26.11, 9-10.12.2017
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział: 
Przy skorzystaniu z maksymalnego dofinansowania odpłatność wynosi 2200 PLN (dofinansowanie 60% kosztów).
Pełny koszt programu to 5500 PLN.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Osoby, dla których proponowana cena stanowi przeszkodę w uczestnictwie w Studium prosimy o kontakt.
 
Warunki realizacji Studium

1. Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 PLN (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium.
 
2. Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania szkolenia Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na rozmowę!
 
Więcej informacji:
Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel.: 693802102; mail: fundacja@przestrzenrozwoju.org
 
 

Gabriela Pierek

16 września

Poczucie naszej wartości to głównie to co sami o sobie myślimy, w co sami wierzymy. Wpływa na nie jednocześnie nasze otoczenie oraz wzorce i przekonania, które przyjmujemy. Nasz wewnętrzny głos ma ogromną moc sprawczą – może nas osłabiać i nie pozwalać na wykorzystanie naszego potencjału, może nas też mobilizować, wspierać i być naszym przyjacielem.

Myślenie krytyczne pomaga w refleksji nad sobą, ale może także być zjawiskiem niszczącym i kosztować wiele energii. Uwewnętrzniona agresja, negatywny krytycyzm oraz "lekcje" odbierane w życiu mogą niszczyć nasze poczucie własnej wartości. Przeszkadzają w korzystaniu z życia i z przyjemności, mogą wpływać na nasze możliwości poznawcze i emocjonalne, przeszkadzają w uczeniu się i negatywnie wpływają na naszą zdolność tworzenia oraz radzenia sobie z podejmowanymi zadaniami i wyzwaniami.

Niska samoocena to wzorce umysłu, do których się przyzwyczaiłeś i czas, żebyś to zmienił. W końcu to ze sobą spędzisz całe życie.

W trakcie warsztatu dowiesz się:
 • Kim jest Twój Wewnętrzny Krytyk i co chce Ci przekazać,
 • Jak przekształcić krytyczny wewnętrzny głos w sprzymierzeńca i nauczyciela.
 • Jak realnie oceniać swoje możliwości i życzliwie wyznaczać sobie cele.
Czas trwania: 6 godzin warsztatowych
Termin: 16 września (sobota) godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 100 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisy

Agata Warywoda

26 sierpnia

Czy jest coś w, czym jestem autentycznie dobry? Jak mogę określić swoje mocne i słabe strony? Jak moje zasoby są postrzegane przez innych ludzi? I w końcu – czy to, co uznaję za słabą stronę może okazać się zaletą?

Jeżeli mierzysz się z tymi pytaniami – warsztat „Rośnij w zgodzie ze sobą” jest dla Ciebie. Podczas spotkania przyjrzymy się naszym zasobom, określimy strategię rozwoju mocnych stron i zastanowimy się jak pracować ze słabymi stronami, tak aby sprzyjały naszemu rozwojowi.

 

Korzyści dla uczestników:
 • określisz swoje moce i słabe strony

 • dowiesz się jak rozwijać swoje mocne strony

 • dowiesz się, jak przetransformować słabe strony na mocne

 • przyjrzysz się temu, jak Twoje zasoby wpływają na osiąganie sukcesu zespołowego

Czas trwania: 5 godz. warsztatowych
Termin: 26.08 (sobota),godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków,
Liczba uczestników: maks. 10 osób

 

Prowadzi: Agata Warywoda

Bibliotekarka, edukatorka, współtwórczyni bloga Present Simple – prosto o komunikacji i promocji. Od ponad 5 lat realizuje jedno ze swoich zawodowych marzeń - organizuje i promuje wydarzenia w sektorze kultury i edukacji oraz prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Przez ponad 3 lata była związana zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, gdzie odpowiadała za wdrożenie programu edukacji medialnej oraz pracę z młodzieżą w zakresie wzmacniania ich zasobów i budowania ścieżki kariery. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zajmuje się działaniami edukacyjnymi skierowanymi do młodzieży i młodych-dorosłych. Jest absolwentką Studium Pracy z Grupą i Zespołem "Przestrzeń dialogu" Fundacji Przestrzeń Rozwoju oraz kursu trenerów edukacji medialnej Fundacji Nowoczesna Polska. Na co dzień, w życiu i pracy zawodowej, najbardziej fascynuje ją stwarzanie przestrzeni do rozwoju i przekraczania ograniczeń.

 
Odpłatność za udział:

15 zł

Warsztat organizowany w ramach Projektu Rozwojownia.

 

Zapisy

Agnieszka Nocuń-Wójcik

6 września

Agile (z ang. zwinnie) to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z klientami oraz przystosowania do ciągle zmieniających się ich potrzeb. Na warsztatach przekonamy się, że sposoby te z powodzeniem można użyć w organizacji i planowaniu własnego życia codziennego.

W trakcie szkolenia poznasz ideę kultury Agile oraz podstawy metodyk: Scrum, Lean, Kanban, które pomogą Ci dowiedzieć się: 

 • Czy optymalnie ustawiasz swoje priorytety?
 • Czy skutecznie wykorzystujesz  zdobyte doświadczenia? 
 • Czy odpowiednio reagujesz na zmiany w swoim otoczeniu?

Jeśli chcesz efektywniej wykorzystywać swój czas oraz sprawniej zarządzać swoimi decyzjami – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Zaznajomisz się z podstawami metodyk zwinnych, które są cenione i z powodzeniem stosowane na całym świecie, w różnych branżach,
 • Dowiesz się, jakie narzędzia możesz wykorzystać, aby lepiej planować i organizować swoje działania oraz codzienne czynności,
 • Rozwiniesz umiejętność priorytetyzacji swoich działań,
 • Nauczysz się, jak traktować siebie oraz najbliższych w swoim otoczeniu, jako „klientów” – czyli odbiorców tego co robisz
 • Poznasz, jak retrospekcja może Ci pomóc „iść do przodu patrząc w tył”.
Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 6 września (środa), godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków, ul.
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Prowadzi: Agnieszka Nocuń-Wójcik

Psycholog, kulturoznawca, asystent osób niepełnosprawnych. Autorka artykułów naukowych: m.in.: Fragile nr 1 (10) styczeń 2010 - temat nr okrucieństwo: Manipulacyjna siła władz rządzących na przykładzie kultury Azteków. Prelegentka konferencji naukowych: m.in.: "Historia w mediach" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka  zagranicznych wyjazdów misyjnych (m.in.: Kirgistan, Indie, Nepal). Pasjonatka alternatywnego spędzania czasu wolnego: strzelanie z łuku tradycyjnego oraz walka bronią średniowieczną. Współzałożycielka "Wioski Tematycznej" Meglivorn - Wikingów i Słowian", na terenie Starego Olesna (woj. opolskie). Uwielbia spędzać czas z ludźmi dzieląc się z nimi swoimi pasjami.

 

Odpłatność za udział:

25 zł 

Warsztat organizowany w ramach Projektu Rozwojownia.

 

Zapisy

Aneta Fudała

23 i 30 czerwiec

Życie w wielkim mieście oznacza zwykle pośpiech, hałas, wiele bodźców, jeszcze więcej zadań i zobowiązań. Stres otacza nas zewsząd. Towarzyszy nam praktycznie od zawsze. Przeszkadza w dobrym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Co zatem zrobić, aby nas nie przytłoczył.  Abyśmy mieli nad nim kontrolę, a nie on nad nami. By nas mobilizował, a nie prowadził do chorób. Tymi zagadnieniami zajmiemy się na warsztacie. Przyglądniemy się naszemu stresowi i postaramy się zrelaksować, by żyć wolniej.

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:
 • zdobędą wiedzę na temat zjawiska stresu, jego powstawania i konsekwencji
 • zidentyfikują charakterystyczne dla siebie stresory
 • przeanalizują scenariusze własnych reakcji na stres 
 • wybiorą dostępne dla siebie sposoby regulowania poziomu wyciesznia
 • poszukają elementów ruchu slow life jako profilaktykę przeciążenia stresem
 • zmniejszą poziom stresu dzięki elementom relaksacji, bycie „tu i teraz”

 

„Zwolnij stres” to rzecz o tym, jak zwolnić w natłoku, także w tym wewnętrznym: w gonitwie myśli, odczuć i oczekiwań. Chcemy odzyskać spokój i poczucie kontroli. W trakcie warsztatu zadbamy o swoje zasoby, żeby nie wskakiwać w tryb „walki i ucieczki” zbyt często i automatycznie. Zapraszamy!

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 23 i 30 czerwca (piątek), godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 160 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Izabela Szczepaniak-Wiecha

24.04 - 22.05

Rzeczy i sprawy, które mają dla nas znaczenie w dużym stopniu zależą od naszej umiejętności dobrego komunikowania się. To dzięki komunikacji tworzymy związki z ważnymi dla nas osobami w przestrzeni osobistej i zawodowej.  Rozwój umiejętności komunikacyjnych wspiera w rozwoju osobistym, w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy.

Podczas warsztatów poznamy założenia komunikacji opartej na Nonviolent Communication (Porozumieniu bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga i dowiemy się jak zadbać o jakość kontaktu z naszymi bliskimi i współpracownikami. Będziemy pracować nad umiejętnością rozpoznawania i wyrażania uczuć (także takich jak smutek, złość, wstyd), odkrywania potrzeb ukrytych pod działaniami, formułowania komunikatów ukierunkowanych na działanie. Nauczymy się, w jaki sposób słuchać się wzajemnie, prosić o to czego potrzebujemy, jak konstruktywnie odmawiać i reagować na „nie” wyrażane przez bliskich. Doświadczymy jak empatia wpływa na nas i naszych rozmówców i jakie jest w stanie uwolnić w nas zasoby.

Pracujemy w małych grupach 6-8 osobowych!

 

Tematy spotkań:

 • Jak słuchać empatycznie?
 • Jak brać odpowiedzialność za własne uczucia?
 • Jak radzić sobie z krytyką?
 • Jak wyrażać uznanie sobie i innym?
Czas trwania: 16 godzin warsztatowych
Terminy: 24.04, 8.05, 15,05, 22.05 (poniedziałki) w godzinach 17.30 – 20.30
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 8 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Agnieszka Nocuń-Wójcik

22 czerwiec

Agile (z ang. zwinnie) to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z klientami oraz przystosowania do ciągle zmieniających się ich potrzeb. Na warsztatach przekonamy się, że sposoby te z powodzeniem można użyć w organizacji i planowaniu własnego życia codziennego.

 

W trakcie szkolenia poznasz ideę kultury Agile oraz podstawy metodyk: Scrum, Lean, Kanban, które pomogą Ci dowiedzieć się: 

 • Czy optymalnie ustawiasz swoje priorytety?
 • Czy skutecznie wykorzystujesz  zdobyte doświadczenia? 
 • Czy odpowiednio reagujesz na zmiany w swoim otoczeniu?

 

Jeśli chcesz efektywniej wykorzystywać swój czas oraz sprawniej zarządzać swoimi decyzjami – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zaznajomisz się z podstawami metodyk zwinnych, które są cenione i z powodzeniem stosowane na całym świecie, w różnych branżach,
 • Dowiesz się, jakie narzędzia możesz wykorzystać, aby lepiej planować i organizować swoje działania oraz codzienne czynności,
 • Rozwiniesz umiejętność priorytetyzacji swoich działań,
 • Nauczysz się, jak traktować siebie oraz najbliższych w swoim otoczeniu, jako „klientów” – czyli odbiorców tego co robisz
 • Poznasz, jak retrospekcja może Ci pomóc „iść do przodu patrząc w tył”.

 

Agnieszka Nocuń-Wójcik: psycholog, kulturoznawca, asystent osób niepełnosprawnych. Autorka artykułów naukowych: m.in.: Fragile nr 1 (10) styczeń 2010 - temat nr okrucieństwo: Manipulacyjna siła władz rządzących na przykładzie kultury Azteków. Prelegentka konferencji naukowych: m.in.: "Historia w mediach" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka  zagranicznych wyjazdów misyjnych (m.in.: Kirgistan, Indie, Nepal). Pasjonatka alternatywnego spędzania czasu wolnego: strzelanie z łuku tradycyjnego oraz walka bronią średniowieczną. Współzałożycielka "Wioski Tematycznej" Meglivorn - Wikingów i Słowian", na terenie Starego Olesna (woj. opolskie). Uwielbia spędzać czas z ludźmi dzieląc się z nimi swoimi pasjami.

Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 22.06 (czwartek), godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków, ul.
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Odpłatność za udział:

15 zł 

Warsztat organizowany w ramach Rozwojowni. 

 

Zapisy

 

7 - 28 czerwiec

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą w zaawansowanym stopniu posługiwać się programem Excel. Prowadzone jest według programu ECDL. Szkolenie trwa 24 godzin i składa się z 6 spotkań.

 
Po ukończonym szkoleniu osoby uczestniczące będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Zastosowania zaawansowanych opcji formatowania takich jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych. 
 • Użycia funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi. 
 • Tworzenia wykresów oraz zaawansowanych opcji formatowania wykresów. 
 • Użycia tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych. 
 • Definiowania scenariuszy. 
 • Operacji w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makrodefinicji oraz szablonów. 
 • Definiowania kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza. 
 • Użycia odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian. 
 • Porównywania i scalania skoroszytów. 
 • Zabezpieczania arkuszy

 

Program:

Formatowanie 

 • Komórki
 • Arkusze

Odwołania 

 • Użycie funkcji i definiowanie formuł

Wykresy 

 • Tworzenie wykresów
 • Formatowanie wykresów

Analiza 

 • Tabele przestawne, tabela danych
 • Sortowanie i filtrowanie
 • Scenariusze

Sprawdzanie i inspekcja 

 • Sprawdzanie
 • Inspekcja

Zwiększenie wydajności

 • Nazwy zakresów komórek
 • Wklejanie specjalne
 • Szablony
 • Odnośniki, powiązania, import danych
 • Automatyzacja

Praca grupowa 

 • Śledzenie zmian
 • Ochrona
Czas trwania: 24 godz. szkoleniowe (6 dni x 4 godz.)
Termin: 07, 13, 20, 21, 27, 28 czerwca (wtorki i środy), godz. 17:00 - 20:00
Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System)
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 400 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Anna Styszko

3 czerwiec

Podczas szkolenia poznamy tajniki budowania i rozwijania zespołu, w szczególności gdy motywator finansowy jest mocno ograniczony. Dowiemy się jak wspólnie wytyczać wizje i cele oraz w jaki sposób je osiągać. Rozwiniemy umiejętności motywowania i delegowania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z codziennym prowadzeniem zespołu.

 

 Główne obszary poruszane podczas warsztatów to:
 • motywowanie, inspirowanie, angażowanie innych swoją postawą, modelowaniem i uważnością,
 • bazowanie na wspólnych wartościach i szacunku oraz indywidualnych potrzebach przy zachowaniu celu i rezultatów na horyzoncie .
 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy zespołowej, zarówno jako osoba prowadząca zespół jak i członek/członkini zespołu. 

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 03.06 (sobota), godz. 10:00-17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 160 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

24.05 - 05.06

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej poznać Excela i zdobyć wiedzę i umiejętności pełnego wykorzystania go zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. 

Prowadzone jest według programu ECDL. Szkolenie trwa 16 godzin i składa się z 4 spotkań.

 

Po ukończonym szkoleniu osoby uczestniczące będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików.
 • Używania dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
 • Wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych.
 • Edycji wierszy i kolumn arkusza. Kopiowania, przesuwania, usuwania i zmiany nazwy arkuszy.
 • Tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwania się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
 • Formatowania liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
 • Wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
 • Prawidłowego ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.

 

Program:

Użycie aplikacji

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

 • Udoskonalanie jakości i wydajności pracy

Tworzenie dokumentu 

 • Wprowadzanie, zaznaczanie danych

 • Edycja, sortowanie

 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami 

 • Wiersze i kolumny

 • Arkusze

Reguły i funkcje 

 • Reguły arytmetyczne

 • Funkcje

Formatowanie 

 • Liczby/daty

 • Zawartości komórek

 • Formatowanie tabeli

Wykresy 

 • Tworzenie wykresów

 • Edycja wykresów

Formatowanie arkusza 

 • Ustawienia

 • Sprawdzanie i drukowanie

Czas trwania: 16 godz. szkoleniowych (4 dni x 4 godz.)
Termin: 24.05, 29.05, 31.05, 5.06 (poniedziałki i środy), godz. 17:00 - 20:00
Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System)
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 400 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Klaudia Fryc-Mallick

8 kwietnia

„Nie mam czasu” to Twoje życiowe motto? Masz poczucie, że wiecznie jest za dużo do zrobienia, a doba jest zawsze za krótka? A może masz poczucie, że masz czas, tylko nie wykorzystujesz go tak, jak byś chciał/a, bo na przykład odwlekasz w czasie rzeczy dla Ciebie ważne (psychologowie lubią nazywać to zjawisko prokrastynacja)?

Zapraszam Cię na PRAKTYCZNY warsztat, na którym przyjrzysz się temu, jak teraz organizujesz swoje zadania i nauczysz się, jak myśleć o nich w bardziej efektywny sposób – by nie pracować ciężej, ale mądrzej! Rozprawiać się będziemy m.in. z „żabami”, „michałkami” i „zjadaczami czasu”. Poznasz też proste, ale bardzo skuteczne metody planowania zadań i ich konsekwentnej realizacji. 

 

Program szkolenia:

 • Analiza osobistego stylu zarządzania własnym czasem (diagnoza obszarów problematycznych), 
 • Najważniejsze zasady organizacji czasu i efektywnego planowania pracy,
 • Narzędzia i techniki służące do wyznaczania adekwatnych  i konkretnych celów działania, 
 • Efektywne planowanie- jak tworzyć realistyczne plany? 
 • Wyznaczanie priorytetów działania (oddzielenie czynności priorytetowych od mało istotnych),
 • Zasady i techniki radzenia sobie z prokrastynacją, czyli odwlekaniem ważnych czynności w czasie
 • Monitoring działań,
 • Dobre nawyki związane z organizacją dnia 

 

Informacje o prowadzącej:  

Klaudia Fryc-Mallick - trener i konsultant międzykulturowy, Project Manager, psycholog. W ramach edukacji trenerskiej ukończyła Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej (STEP) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie praktyczne jako trenerka zdobywała jeszcze na studiach, pracując w krakowskim Stowarzyszeniu Interkulturalni PL, prowadząc tam szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, adaptacji kulturowej cudzoziemców oraz antydyskryminacji. Obecnie szkoli głównie w biznesie a do grona jej klientów należą m.in.: UBS, State Street, Luxoft, IBM BTO, Heineken, BNP Paribas, Arvato Bartelsmann (Google), Shell, Capita, Enersys oraz Valeo. Specjalizuje się w projektach z zakresu efektywnej komunikacji i asertywności, efektywności osobistej (zarządzanie sobą i pracownikami w czasie, nawyki skutecznego działania) oraz kompetencji międzykulturowych. Posiadając bogate praktyczne doświadczenie jest ekspertem w zakresie komunikacji i współpracy z Indiami. Fascynuje się również tematyką związaną z kulturami innych krajów azjatyckich. Klaudia, jako Project Manager w firmie Van Dahlen Group, zajmuje się także koordynacją i wsparciem działań szkoleniowych od strony logistycznej i merytorycznej. Więcej o trenerce na: www.klaudiafrycmallick.com

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych (w tym przerwa obiadowa)
Termin: 8.04 (sb), godz. 9:00-16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 160 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Izabela Szczepaniak-WiechaDaniel Lichota, Marta Kułaga

20.04 - 02.07

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. 

 

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą i zespołem. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na: 

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem, 
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

 

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy i zespołu. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

 

STRUKTURA STUDIUM

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

 

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych:  

 

Warsztat 1: 

Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół

Liczba godzin: 40

Termin: 20 - 23 kwietnia 2017r. (czwartek – sobota, godz. 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela godz. 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 

Warsztat 2: 

Podstawy pracy z grupą i zespołem I - zasady, techniki, umiejętności. Prowadzenie spotkań i szkoleń prezentacyjnych.  

Liczba godzin: 18 

Termin: 6 – 7 maja 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Daniel Lichota

 

Warsztat 3: 

Podstawy pracy z grupą i zespołem II. Style prowadzenia grup. Prowadzenie spotkań i szkoleń interaktywnych.

Liczba godzin: 18

Termin: 20 –21 maja 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 

Warsztat 4: 

Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem. Innowacyjne metody pracy z grupą

Liczba godzin: 18 

Termin: 24 – 25 czerwca 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Marta Kułaga

 

Warsztat 5: 

Proces grupowy. Sytuacje trudne w pracy z grupą i zespołem. Zakończenie Studium

Liczba godzin: 18

Termin: 1 - 2 lipca 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30), 

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Czas trwania: 5 spotkań trwających łącznie 112 godzin 
Termin: 20 kwietnie - 2 lipca 
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 14 osób
Koszt: 5500 zł
Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania - maksymalne dofinansowanie wynosi 75% kosztów (wówczas cena Studium wynosi tylko 1350 PLN). 
Dopuszczamy płatność ratalną.
 
Warunki realizacji Studium

Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 PLN do dnia 31 marca 2017r. (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • odbycie rozmowy rekrutacyjnej 
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium i opłacenie udziału w Studium (najpóżniej do 12 kwietnia 2017 r.)
 
Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania Studium Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 8 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na rozmowę!
 
Więcej informacji:
Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel.: 693802102; mail: fundacja@przestrzenrozwoju.org
 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

10 czerwiec

Rzeczy i sprawy, które mają dla nas znaczenie w dużym stopniu zależą od naszej umiejętności dobrego komunikowania się. To dzięki komunikacji tworzymy związki z ważnymi dla nas osobami. Rozwój umiejętności komunikacyjnych wspiera w rozwoju osobistym, w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy.

Podczas warsztatów poznamy założenia komunikacji opartej na Nonviolent Communication (Porozumieniu bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga i dowiemy się jak zadbać o jakość kontaktu z naszymi bliskimi i współpracownikami. Będziemy pracować nad umiejętnością rozpoznawania i wyrażania uczuć (także takich jak smutek, złość, wstyd), odkrywania potrzeb ukrytych pod działaniami, formułowania komunikatów ukierunkowanych na działanie. Nauczymy się, w jaki sposób słuchać się wzajemnie, prosić o to czego potrzebujemy, jak konstruktywnie odmawiać i reagować na „nie” wyrażane przez bliskich. Doświadczymy jak empatia wpływa na nas i naszych rozmówców i jakie jest w stanie uwolnić w nas zasoby.

 

Tematyka warsztatu:

 • Jak słuchać empatycznie?
 • Jak brać odpowiedzialność za własne uczucia?
 • Jak radzić sobie z krytyką?
 • Jak wyrażać uznanie sobie i innym?
Czas trwania: 6 godzin warsztatowych
Termin: 10.06 (sobota), w godz. 10:00-16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 160zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Magdalena Pęcak

27 i 28 kwiecień

 

Czym jest autoprezentacja? Czy w życiu trzeba grać kogoś, kim się nie jest? Jakie są moje atuty, które mogę wykorzystać w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach z autoprezentacji dla początkujących. Dotkniemy tematu emocji, stresu i obaw przed odsłanianiem siebie. Będziemy rozwijać umiejętność jasnego i spójnego komunikowania kim jestem, próbując wpływać na to, jak odbierają mnie inni. Jeśli chcesz razem ze mną uczestniczyć we wspólnym poszukiwaniu dobrego pierwszego wrażenia przyjdź na warsztaty.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • poszerzysz świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji
 • sprawdzisz czy komunikaty niewerbalne, które wysyłasz, są spójne z Twoją komunikacją werbalną
 • dowiesz się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie
 • rozwiniesz umiejętność  budowania przemyślanej autoprezentacji
Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 27.04 (czw.) i 28.04 (pt.) godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 14 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału,tj. 200 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 
Zapisz się

Magdalena Pęcak

1 kwiecień

Czym jest autoprezentacja? Czy w życiu trzeba grać kogoś, kim się nie jest? Jakie są moje atuty, które mogę wykorzystać w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach z autoprezentacji dla początkujących. Dotkniemy tematu emocji, stresu i obaw przed odsłanianiem siebie. Będziemy rozwijać umiejętność jasnego i spójnego komunikowania kim jestem, próbując wpływać na to, jak odbierają mnie inni. Jeśli chcesz razem ze mną uczestniczyć we wspólnym poszukiwaniu dobrego pierwszego wrażenia przyjdź na warsztaty.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • poszerzysz świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji

 • sprawdzisz czy komunikaty niewerbalne, które wysyłasz, są spójne z Twoją komunikacją werbalną

 • dowiesz się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

 • rozwiniesz umiejętność  budowania przemyślanej autoprezentacji

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 01.04 (sb) godz. 9:00 - 16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału,tj. 160 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

29 kwiecień

Jeżeli poszukujesz sposobów, aby przerwać powtarzające się sytuacje nieporozumień, wzajemnej krytyki, czy oskarżeń w relacjach osobistych lub zawodowych… Jeżeli poszukujesz wskazówek jak rozwiązywać konflikty i ważne jest dla Ciebie budowanie relacji opartej na empatii i wzajemnym szacunku… zapraszamy Cię na  warsztat rozwijający umiejętności komunikacyjne. 

Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby zobaczyć,które z naszych zachowań komunikacyjnych wspierają, a które blokują rozwiązanie sytuacji trudnych i konfliktowych. Poznając konkretne narzędzia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) oraz podejścia coachingowego (Needs Based Coaching) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę, w jakiej zostały wyrażone. 

Warsztat jest skierowany do:
 • par, którym zależy na rozmowie i dialogu w sytuacji silnych napięć, emocji i konfliktów;
 • rodziców, którzy chcą przekształcić rodzinne konflikty na współdziałanie i zadbać o dialog ze swoimi dziećmi;
 • osób kierujących zespołami lub będących członkami zespołów dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy;
 • wszystkich tych, którzy chcą budować swoje relacje na empatii i szacunku.

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym:
 • w jaki sposób mówić do bliskich i współpracowników, aby być przez nich zrozumianym,
 • w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę,
 • w jaki sposób formułować prośby, aby otrzymać to o co prosimy i aby nie były to żądania,
 • w jaki sposób reagować na odmowę i jak odmawiać,
 • w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami (m.in. złość, poczucie winy, wstyd),
 • jak przyjmować trudne komunikaty (krytykę, złośliwość, oskarżenia) i jak na nie odpowiadać,
 • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i zobaczyć je jako okazję do nawiązania kontaktu.  
Czas trwania: 7 godzin warsztatowych 
Termin: 29.04 (sb) w godz. 10.00 - 17.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat, zadecyduj, ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 200 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Daniel Lichota

25 - 26 marzec

Warsztaty z efektywnej komunikacji w metodologii Von Thuna to bardzo efektywne narzędzie szkoleniowe. Pozwala przyjrzeć się nam samym jak się komunikujemy i jak nasza komunikacja zostaje odbierana, a poprzez komunikację my sami. Szkolenie będzie bardzo praktyczne. W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w serii trudnych komunikacyjnie sytuacji zaplanowanych przez trenera i zgłoszonych przez uczestników. Dzięki temu będą mogli zobaczyć jak się komunikują w sytuacjach zbliżonych do jak najbardziej realnych. 

 

Korzyści z uczestnictwa szkolenia to przede wszystkim: 
 • rozwój umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
 • rozwój umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi, 
 • przetrenowanie w praktyce już podczas szkolenia wszelkich dobrych praktyk i rekomendacji płynących z teorii. 

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno do osób, które uważają się za początkujące i dla tych którzy znają się na komunikacji i byli już na wielu szkoleniach z tego zakresu. Oparcie szkolenia na praktycznych case studies umożliwia udział uczestników z każdego poziomu, którzy czuja potrzebę dalszego rozwoju w tym obszarze.

Czas trwania: 2 spotkania trwające łącznie 16 godzin warsztatowych
Termin: 25-26.03.2017, godz. 10-17 (sb) i 9-16 (nd), z przerwą obiadową
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Magdalena Pęcak

25 marzec

Samoświadomość – intuicyjnie każdy z nas wie czym jest i każdy z nas ją posiada, choć może nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Czy jednak świadomie ją rozwijamy? Czy przyglądamy się sobie, swoim reakcjom, emocjom? Czy w naszym codziennym życiu szukamy w sobie sposobów na poradzenie sobie z trudnościami czy obwiniamy świat wokół nas? Czy źródeł sukcesu upatrujemy w szczęściu czy we własnym wysiłku? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na samoświadomość? To pytania o Ciebie i o mnie. O nasze postawy, nawyki, poziom akceptacji siebie.

Jeśli chcesz przyjrzeć się sobie i wykonać kilka ćwiczeń, na które zwykle nie masz czasu, jeśli chcesz  się podzielić swoim sposobem na rozwijanie samoświadomości i chcesz posłuchać jak robią to inni – zapraszam na warsztat. Każdy z nas będzie miał okazję dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i zastanowić się w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w codziennych działaniach i budowanych relacjach.

Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 25.03 (sobota) w godz. 18.00-21.00 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 Zapisy tutaj: https://pozarzadowy.expert/wydarzenia/samoswiadomosc-czym-jest-jak-i-po-co-ja-rozwijac/

Warsztat jest realizowany w ramach Nocy Szkoleń

 

22 marzec

Jak często myślisz o pieniądzach? Jakie emocje w Tobie wywołują? Radość? Lekkość? Czy może frustrację? Złość? Rozczarowanie? Chcesz poczuć się swobodnie w kontakcie z nimi i zredukować stres lub napięcie, które mu towarzyszy? Pieniądze obecne są w życiu każdego z nas. Często chcemy mieć ich więcej i więcej, ale czasami z jakiegoś powodu ich nie mamy. No właśnie, z jakiego?

Odkryj swoje postawy, przekonania i emocje w relacji z pieniędzmi.

 

Ten warsztat jest dla wszystkich, którzy chcą:
 • zatrzymać się i zastanowić, czym jest w ich życiu praca, zarabianie, wydawanie i oszczędzanie pieniędzy i jakie emocje im towarzyszą
 • przyjrzeć się swoim przekonaniom dotyczącym pieniędzy
 • budować satysfakcjonującą relację z pieniędzmi

W trakcie warsztatu będziemy:
 • twórczo pracować nad naszym stosunkiem do pieniędzy
 • budować wspierające i wzmacniające przekonania
 • poznawać, jakie niematerialne korzyści wybieramy zamiast pieniędzy

Korzyści dla Ciebie:
 • uświadomisz sobie, co myślisz o pieniądzach, pracy, zarabianiu i wydawaniu, aby świadomie podejmować finansowe decyzje
 • przećwiczysz w praktyce przekonanie, które może wspierać Cię na drodze do finansowej satysfakcji
 • poznasz postawy, jakie przyjmujesz w relacji z pieniędzmi, aby sprawdzić, które potrzeby dzięki temu spełniasz, a czego Ci brakuje
 • dowiesz się, jaka jest Twoja motywacja, aby pracować i zarabiać

Osoby prowadzące:

Paulina Marut-Erol - certyfikowany coach, trenerka, absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu, certyfikowany praktyk metody POY (Points of You), tłumaczka. Pasjonatka rozwoju osobistego, podróży i języków obcych.

Katarzyna Zielina - koordynatorka projektów, menadżerka Rozwojowego Festiwalu PROGRESSteron w Krakowie, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, organizatorka rozwojowych warsztatów i wydarzeń. Inspirują ją podróże i muzyka.

Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 22.03.2017 (sobota) godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat, zadecyduj, ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75% ).

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Izabela Szczepaniak-Wiecha

21  marzec

Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby. To towarzyszenie  drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Empatia daje nam możliwość usłyszenia tego co ważne dla naszego rozmówcy, pozwala na głębsze zrozumienie drugiej osoby i budowanie bliskich relacji opartych na zaufaniu i akceptacji. Równocześnie empatia jest też drogowskazem do bliskiego kontaktu ze sobą samym poprzez zwrócenie uwagi na własne uczucia i potrzeby.

Zapraszamy na warsztat osoby, które chcą ćwiczyć umiejętność empatycznego kontaktu ze sobą i z innymi i poznać podstawy empatycznej komunikacji inspirowanej Nonviolent Communication (Porozumieniem bez Przemocy).

 

W programie:
 • Praktyka uważnego, empatycznego słuchania,
 • Ćwiczenie kontaktu ze swoimi uczuciami i potrzebami,
 • Otrzymywanie empatii i wsparcia w rozpoznawaniu potrzeb swoich i innych osób.  
Czas trwania: 3 godziny 
Termin: 21.03 (wtorek) w godz. 17.30-20.30
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt
Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 120 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt: fundacja@przestrzenrozwoju.org
 
Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.
 
Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.
 

Zapisy

Aneta Fudała

4 marzec

Życie w wielkim mieście oznacza zwykle pośpiech, hałas, wiele bodźców, jeszcze więcej zadań i zobowiązań. Stres otacza nas zewsząd. Towarzyszy nam praktycznie od zawsze. Przeszkadza w dobrym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Co zatem zrobić, aby nas nie przytłoczył.  Abyśmy mieli nad nim kontrolę, a nie on nad nami. By nas mobilizował, a nie prowadził do chorób. Tymi zagadnieniami zajmiemy się na warsztacie. Przyglądniemy się naszemu stresowi i postaramy się zrelaksować, by żyć wolniej. 

 

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:
 • zdobędą wiedzę na temat zjawiska stresu, jego powstawania i konsekwencji
 • zidentyfikują charakterystyczne dla siebie stresory
 • przeanalizują scenariusze własnych reakcji na stres 
 • wybiorą dostępne dla siebie sposoby regulowania poziomu stresu
 • poszukają elementów ruchu slow life jako profilaktykę przeciążenia stresem
 • zmniejszą poziom stresu dzięki elementom relaksacji, bycie „tu i teraz”

 

„Zwolnij stres” to rzecz o tym, jak zwolnić w natłoku, także w tym wewnętrznym: w gonitwie myśli, odczuć i oczekiwań. Chcemy odzyskać spokój i poczucie kontroli. W trakcie warsztatu zadbamy o swoje zasoby, żeby nie wskakiwać w tryb „walki i ucieczki” zbyt często i automatycznie. Zapraszamy!

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 4 marzec (sobota), godz. 10:00 - 16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 160 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

28.02 - 15.03

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą w zaawansowanym stopniu posługiwać się programem Excel. Prowadzone jest według programu ECDL. Szkolenie trwa 24 godzin i składa się z 6 spotkań.

 

Po ukończonym szkoleniu osoby uczestniczące będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: 
 • Zastosowania zaawansowanych opcji formatowania takich jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych. 
 • Użycia funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi. 
 • Tworzenia wykresów oraz zaawansowanych opcji formatowania wykresów. 
 • Użycia tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych. 
 • Definiowania scenariuszy. 
 • Operacji w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makrodefinicji oraz szablonów. 
 • Definiowania kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza. 
 • Użycia odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian. 
 • Porównywania i scalania skoroszytów. 
 • Zabezpieczania arkuszy
 
Program:

Formatowanie 

 • Komórki
 • Arkusze

Odwołania 

 • Użycie funkcji i definiowanie formuł

Wykresy 

 • Tworzenie wykresów
 • Formatowanie wykresów

Analiza 

 • Tabele przestawne, tabela danych
 • Sortowanie i filtrowanie
 • Scenariusze

Sprawdzanie i inspekcja 

 • Sprawdzanie
 • Inspekcja

Zwiększenie wydajności

 • Nazwy zakresów komórek
 • Wklejanie specjalne
 • Szablony
 • Odnośniki, powiązania, import danych
 • Automatyzacja

Praca grupowa 

 • Śledzenie zmian
 • Ochrona
Czas trwania: 24 godz. szkoleniowe (6 dni x 4 godz.)
Termin: 28.02, 01.03, 07.03, 08.03, 14.03, 15.03 (wtorki i środy), godz. 17:00 - 20:00
Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System)
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

11-12 luty

Jeżeli poszukujesz sposobów, aby przerwać powtarzające się sytuacje nieporozumień, wzajemnej krytyki, czy oskarżeń w relacjach osobistych lub zawodowych… Jeżeli poszukujesz wskazówek jak rozwiązywać konflikty i ważne jest dla Cebie budowanie relacji opartej na empatii i wzajemnym szacunku… zapraszamy Cię na dwudniowy warsztat rozwijający umiejętności komunikacyjne. 

Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby zobaczyć które z naszych zachowań komunikacyjnych wspierają, a które blokują rozwiązanie sytuacji trudnych i konfliktowych. Poznając konkretne narzędzia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) oraz podejścia coachingowego (Needs Based Coaching) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone. 

 

Warsztat jest skierowany do:
 • par, którym zależy na rozmowie i dialogu w sytuacji silnych napięć, emocji i konfliktów;
 • rodziców, którzy chcą przekształcić rodzinne konflikty na współdziałanie i zadbać o dialog ze swoimi dziećmi;
 • osób kierujących zespołami lub będących członkami zespołów dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy;
 • wszystkich tych, którzy chcą budować swoje relacje na empatii i szacunku.

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym:
 • w jaki sposób mówić do bliskich i współpracowników, aby być przez nich zrozumianym,

 • w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę,

 • w jaki sposób formułować prośby, aby otrzymać to o co prosimy i aby nie były to żądania,

 • w jaki sposób reagować na odmowę i jak odmawiać,

 • w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami (m.in. złość, poczucie winy, wstyd),

 • jak przyjmować trudne komunikaty (krytykę, złośliwość, oskarżenia) i jak na nie odpowiadać,

 • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i zobaczyć je jako okazję do nawiązania kontaktu.  

Czas trwania: 2 spotkania trwające łącznie 12 godzin 
Termin: 11.02 (sb) w godz. 10.00-17.30 i 12.02 (nd) w godz. 10.00-15.00
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt
Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt: fundacja@przestrzenrozwoju.org
Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.
Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.
 

 

27 styczeń 

Zapraszamy Was na wspólne świętowanie 5-lecia działalności naszej Fundacji.  27 stycznia o godz. 18.00 spotykamy się na Paulińskiej 3/5, aby lepiej się poznać i wspólnie cieszyć się piątkowym wieczorem.

 

Będzie To okazja, aby:
 • Dowiedzieć się więcej o Fundacji i naszej historii
 • Poznać bieżącą ofertę Fundacji
 • Zainaugurować STUDIUM PRACY Z GRUPĄ I ZESPOŁEM „PRZESTRZEŃ DIALOGU” - Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem w oparciu o proces grupowy. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą i zespołem.
 • Poznać osobiście nasz zespół
 • Napić się z nami kawy i zjeść coś dobrego
 • Spotkać świetnych ludzi, nawiązać znajomości i poczuć się w Fundacji bardziej u siebie.

 

W drugiej części piątkowego spotkania, ok. godz. 19.00, zapraszamy na wykład o odpowiedzialnej komunikacji:

„Pięć kroków do porozumienia. Jak rozwijać umiejętności komunikacyjne na co dzień?”,

który poprowadzi Izabela Szczepaniak-Wiecha.

Podczas wykładu poznamy podstawowe założenia komunikacji ułatwiającej porozumienie opartej na Nonviolent Communication (Porozumieniu bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga. Dowiemy się jak ważna jest umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć, odkrywania potrzeb ukrytych pod działaniami. Nauczymy się, w jaki sposób słuchać się wzajemnie, prosić o to czego potrzebujemy, jak konstruktywnie odmawiać i reagować na „nie” wyrażane przez bliskich. 

 

Wstęp wolny!! 

Rejestracja nie jest wymagana, ale zachęcamy do zgłoszenia nam swojego przybycia tutaj

 

14 - 23 luty

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej poznać Excela i zdobyć wiedzę i umiejętności pełnego wykorzystania go zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. 
Prowadzone jest według programu ECDL. Szkolenie trwa 16 godzin i składa się z 4 spotkań.

 

Po ukończonym szkoleniu osoby uczestniczące będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: 
 • Pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików.
 • Używania dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy. 
 • Wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych. 
 • Edycji wierszy i kolumn arkusza. Kopiowania, przesuwania, usuwania i zmiany nazwy arkuszy.
 • Tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwania się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach. 
 • Formatowania liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
 • Wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji. 
 • Prawidłowego ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.

 

Program:

Użycie aplikacji

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
 • Udoskonalanie jakości i wydajności pracy

Tworzenie dokumentu 

 • Wprowadzanie, zaznaczanie danych
 • Edycja, sortowanie
 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami 

 • Wiersze i kolumny
 • Arkusze

Reguły i funkcje 

 • Reguły arytmetyczne
 • Funkcje

Formatowanie 

 • Liczby/daty
 • Zawartości komórek
 • Formatowanie tabeli

Wykresy 

 • Tworzenie wykresów
 • Edycja wykresów

Formatowanie arkusza 

 • Ustawienia
 • Sprawdzanie i drukowanie
Czas trwania: 16 godz. szkoleniowych (4 dni x 4 godz.)
Termin: 14.02, 16.02, 21.02, 23.02 (wtorki i czwartki), godz. 17:00 - 20:00
Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System)
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

28 styczeń

Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby. To towarzyszenie  drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Empatia daje nam możliwość usłyszenia tego co ważne dla naszego rozmówcy, pozwala na głębsze zrozumienie drugiej osoby i budowanie bliskich relacji opartych na zaufaniu i akceptacji. Równocześnie empatia jest też drogowskazem do bliskiego kontaktu ze sobą samym poprzez zwrócenie uwagi na własne uczucia i potrzeby.

Zapraszamy na warsztat osoby, które chcą ćwiczyć umiejętność empatycznego kontaktu ze sobą i z innymi i poznać podstawy empatycznej komunikacji inspirowanej Nonviolent Communication (Porozumieniem bez Przemocy).

 

W programie:
 • Praktyka uważnego, empatycznego słuchania,
 • Ćwiczenie kontaktu ze swoimi uczuciami i potrzebami,
 • Otrzymywanie empatii i wsparcia w rozpoznawaniu potrzeb swoich i innych osób.  
Czas trwania: 6 godzin 
Termin: 28.01 (sobota) w godz. 09.00-15.00
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt
Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 140 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt: fundacja@przestrzenrozwoju.org
Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.
Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.
 

Patryk Lange

14 grudzień

Informacja zwrotna (feedback) jest istotnym elementem budującym relację i poprawiającym współpracę między ludźmi. Feedback może wpływać angażująco na pracowników, poprawiać relację między przyjaciółmi czy partnerami. Jednak jeżeli nie jest przekazany przez nas we właściwy sposób może demotywować lub popsuć relację.  Często nie wiemy jak sformułować wypowiedź, aby przekazać istotne informacje, a jednocześnie nie wywołać chęci usprawiedliwiania się lub reakcji obronnych. Jak zatem dawać konstruktywną informacje zwrotną w coachingowym stylu?

 

Czego się dowiesz na warsztacie:
 • dlaczego tzw "kanapka" w udzielaniu informacji zwrotnej nie działa?
 • skoro "kanapka" nie działa to co działa?
 • na czym polega coachingowy styl udzielania informacji zwrotnej?
 • co z tym wszystkim ma wspólnego google?
Czas trwania: 4 godz. warsztatowe
Termin: 14.12 (środa) godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 80 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

8 grudzień

Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy,  dialog w sytuacji silnych napięć, emocji i przekształcanie konfliktów na współdziałanie.

Poznając konkretne narzędzia Nonviolent Communication (Porozumienia bez przemocy) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone.  Będziemy ćwiczyć sposób komunikowania się z drugim człowiekiem oparty na głębokiej empatii i szacunku. Warsztat będzie okazją, aby zobaczyć jakie zachowania komunikacyjne stosujemy i rozpoznać w jaki sposób język, którego używamy wpływa na nasze relacje w grupie/ zespole.

 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie warsztatu będziesz wiedział/ wiedziała jak:

 • udzielać i przyjmować informację zwrotną
 • radzić sobie z trudnymi emocjami, rozwijać empatię dla siebie
 • doskonalić umiejętność empatycznego słuchania i reagowania na komunikaty uczestników grupy/ zespołu
 • przekształcać osądy na temat siebie oraz wymagania wobec siebie na potrzeby i strategie
 • przyjmować krytykę i radzić sobie z nią
 • transformować osądy na temat innych
 • formułować prośby, w taki sposób, aby były możliwe  do spełnienia
 • przyjmować i wyrażać "nie" z empatią

 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych 
Termin: 08.12 (czwartek), godz. 09.00 - 16.00 (z godzinną przerwą)
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 złotych

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

http://przestrzenrozwoju.org/index.php/przestrzen-rozwoju-malopolskich-organizacji-pozarzadowych

Agnieszka Matera

26 listopad

Praca wielu osób w organizacjach pozarządowych koncentruje się na pomaganiu ludziom - czy będzie to praca z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych czy uchodźcami. Wielu ludzi zazdrości takiej pracy, ponieważ jest to praca z misją, mająca sens i mogąca dawać dużo satysfakcji.

Jeśli jednak od dłuższego czasu zajmujesz się pomaganiem, zapewne znasz także trudy takiej pracy, poczucie odpowiedzialności za innych, dźwiganie na własnych barkach problemów Twoich klientów…Wszystko to może sprawić, że Twoja praca, zamiast dawać radość, stanie się męcząca. 

Poznanie podejścia coachingowego i wprowadzenie go do Twojej pracy z ludźmi, może dać Ci więcej lekkości i radości w tym, co robisz, a Twoim klientom stworzyć większą przestrzeń do rozwoju. W podejściu tym bowiem wierzymy, że klient ma wszystkie zasoby potrzebne do tego, by zrealizować swoje cele oraz wybiera, co i w jaki sposób to osiągnąć; coach natomiast wierzy w klienta i wspiera go na jego drodze.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • Poznasz założenia i zasady podejścia coachingowego,
 • Poznasz kilka podstawowych narzędzi coachingu i nauczysz się praktycznie je stosować,
 • Przyjrzysz się swojej pracy w organizacji pod kątem zastosowania poznanych narzędzi,
 • Przyjrzysz się rolom, jakie przyjmujesz w swojej pracy z klientami oraz temu, jak możesz wzbogacić Wasze relacje, stosując podejście coachingowe.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 6 godz. warsztatowych
Termin: 26.11 (sobota) godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

22 listopad

Czasem, mimo głębokiego przekonania, że chcielibyśmy coś zrobić, nie robimy tego. Jakiś wewnętrzny głos nas zniechęca i mówi, że nie warto, że się nam nie uda, że zostaniemy wyśmiani, że lepiej niczego nie zmieniać, że zrobimy to później…

Co nas powstrzymuje przed pójściem za marzeniem? Co to takiego jest strefa komfortu i czy faktycznie tam gdzie kończy się strefa komfortu zaczyna się magia?

Jeśli powyższe pytania są również „Twoje”; jeśli chcesz „ruszyć” z miejsca i zależy Ci na tym, by dbać o swój rozwój; jeśli chcesz spróbować odnaleźć i doświadczyć swojej strefy komfortu, poczuć jak to jest świadomie, choć na chwilę ją opuścić nie wpadając w panikę; jeśli chcesz zrozumieć co pomaga a co przeszkadza w przekroczeniu granicy – zapraszam na warsztat.

 

Osoba prowadząca:

Anna Kaupas - psycholog, trener, obecnie realizuje się przede wszystkim w roli mamy. Fascynują ją ludzie i spotkania z nimi. Uwielbia podróże i żeglowanie.

Czas trwania: 4 godz. warsztatowe
Termin: 22.11 (wtorek) godz. 17:30 - 20:45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Koszt udziału w warsztacie to 10 złotych. Warsztat odbywa się w ramach projektu ROZWOJOWNIA.

 

Daniel Lichota

19 listopad

Stare podziały stylów przywództwa oparte na podziale na autorytarny i demokratyczny, albo twardy i miękkie już dawno zostały odrzucone. Mówi się o stylach przewodzenia dostosowanych do sytuacji - czasami musimy być dyrektywni i decyzyjni, a czasami słuchający i angażujący żeby w danej sytuacji osiągnąć jak najlepsze efekty. Mówi się o zachowaniu lidera w danej sytuacji.

Czy jednak naprawdę chodzi o sytuację, a nie o ludzi?

Czy jeden lider może zachowywać się różnie i jak to będzie odbierane przez zespół?

Czy style wywierania wpływu i sposób przywództwa można z powodzeniem wykorzystać w pracy społecznej i koordynowaniu projektów i organizacji pozarządowych?

Jak rozwijać własny styl wywierania wpływu oraz styl przewodzenia aby być jak najbardziej w zgodzie ze sobą i jednocześnie być efektywnym? 

Nie tylko na te pytania odpowiemy podczas najbliższego warsztatu. Szkolenie poprowadzi Daniel Lichota, który nie tylko prowadzi zajęcia z zakresu przywództwa, ale naprawdę pasjonuje się tym tematem.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 9 godz. warsztatowych
Termin: 19.11 (sobota) godz. 09:00-17:00 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się

Magdalena Pęcak

9 listopad

Samoświadomość – intuicyjnie każdy z nas wie czym jest i każdy z nas ją posiada, choć może nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Czy jednak świadomie ją rozwijamy? Czy przyglądamy się sobie, swoim reakcjom, emocjom? Czy w naszym codziennym życiu szukamy w sobie sposobów na poradzenie sobie z trudnościami czy obwiniamy świat wokół nas? Czy źródeł sukcesu upatrujemy w szczęściu czy we własnym wysiłku? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na samoświadomość? To pytania o Ciebie i o mnie. O nasze postawy, nawyki, poziom akceptacji siebie.

Jeśli chcesz przyjrzeć się sobie i wykonać kilka ćwiczeń, na które zwykle nie masz czasu, jeśli chcesz  się podzielić swoim sposobem na rozwijanie samoświadomości i chcesz posłuchać jak robią to inni – zapraszam na warsztat. Każdy z nas będzie miał okazję dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i zastanowić się w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w codziennych działaniach i budowanych relacjach.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 09.11 (środa) w godz. 17.30-20.45 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Zapisz się

Izabela Szczepaniak-Wiecha

22 - 23 październik

Trening zachowań asertywnych skierowany jest do osób, które chcą uczyć się zachowań związanych z budowaniem asertywnej postawy zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Postawa asertywna umożliwia nam na wyrażanie siebie, swoich uczuć i potrzeb w kontaktach z innymi ludźmi. Pozwala na budowanie dobrych relacji z otoczeniem opartych na świadomości własnych praw przy równoczesnym szanowaniu praw innych osób. 


W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, w jaki sposób:
 • odmawiać i jak reagować na odmowę,

 • rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,

 • wyrażać uczucia (także te trudne),

 • wyrażać swoje prośby i oczekiwania,

 • konstruktywnie przyjmować i wyrażać krytykę,

 • stać na straży swoich przekonań i wartości,

 • jasno określać swoje granice,

 • przekształcać konflikt we współdziałanie,

 • wzmacniać poczucie swojej wartości i świadomości swoich zasobów i mocnych stron.

 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 2 spotkania trwające łącznie 16 godzin 
Termin: 22.10 (sb) w godz. 10.00-17.30 i 23.10 (nd) w godz. 10.00-15.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się

Daniel Lichota

17 września

Szkolenie Efektywność osobista to czas na zastanowienie się nad tym na czym nam najbardziej zależy w dowolnym obszarze życia. To czas na przypomnienie sobie marzeń i zastanowienie się jak je zacząć realizować w życiu osobistym jak i zawodowym. Niestety realizowanie własnych marzeń wymaga zarówno właściwych umiejętności jak i postawy. Szczęśliwie, większość tych zasobów każdy ma tylko czasami musi odkryć je na nowo. Czy już wiesz jaki jest pierwszy krok? Przyjdź na szkolenie, odłóż na chwilę bieżące sprawy i daj sobie szanse, aby zobaczyć swoją sytuację z lotu ptaka. 

Pisząc o marzeniach zacząłem od tak zwanego wysokiego „C”, a może w tej chwili przytłacza Cię ilość niezałatwionych spraw, maili w skrzynce odbiorczej bo właśnie wróciłeś / wróciłaś z urlopu i masz 764 maile do przejrzenia. Co z nimi zrobić? Kiedy zajmować się mailami, a kiedy pracą koncepcyjną? Czy robić listy „do zrobienia” czy pracować w tym czasie? Na szkoleniu zajmiemy się zarówno marzeniami, celami, przyjrzymy się priorytetom oraz poznamy kilka technik zwiększających Twoją skuteczność. Czasem nie można zarządzać, można zarządzać sobą w czasie. Co robisz w sobotę 17 września?

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 17.09 (sobota) godz. 10:00-17:00 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się

http://przestrzenrozwoju.org/index.php/przestrzen-rozwoju-malopolskich-organizacji-pozarzadowych

Izabela Szczepaniak-Wiecha

08.09 -   24.11

Udział w grupie jest okazją do aktywnego uczenia się i rozwoju, umożliwia realizację indywidualnych celów przy wsparciu innych członków grupy, pozwala na zidentyfikowanie ważnych dla  uczestników potrzeb i wartości, uzyskanie wspierających informacji zwrotnych, rozwijanie proaktywnej postawy i tworzenie kreatywnych rozwiązań.

Metoda ta łączy klasyczny coaching indywidualny ze wsparciem grupowym,  wykorzystując podejście „Needs Based Coaching”, oparte na założeniu, ze głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami.

 
Dla kogo:

Do uczestnictwa w Rozwojowej Grupie Coachingowej zapraszamy osoby będące pracownikami, członkami lub wolontariuszami małopolskich organizacji pozarządowych, które chcą poznać i rozwijać swój potencjał i przyjrzeć się czynnikom, które powstrzymują je  od wprowadzania zmian i satysfakcjonującego realizowania ról życiowych. Warsztat  realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

Czas trwania: 24 godz. warsztatowe
Termin: 08.09, 22.09, 6.10, 20.10, 3.11, 24.11 (czw.) w godz. 17:30 - 20:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 8 osób
Koszt: 60 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się 

Romana Petrymusz

9 i 11 sierpnia


Czy jesteś osobą, która musi zacząć coś od nowa, czy masz tyle na głowie, że sam nie wiesz za co się wziąć, a może po prostu jesteś zmęczony ciągłym napięciem związanym z nadmiarem/brakiem pracy, a może dręczą Cię pytania: "po co to wszystko?", "co właściwie jest ważne w moim życiu?", a może czujesz nieustannie tzw. nóż na gardle i bardzo chciałbyś się go pozbyć? A może czujesz stagnację w swoim życiu, która doprowadza Cię do białej gorączki?
Jeśli choć jeden raz coś poruszyło Cię w trakcie czytania tych pytań, to znak, że może warto się tym zająć. Dzisiaj możesz zadecydować, że chcesz coś z tym zrobić, a ja chcę dać Ci taką możliwość. Zapraszam Cię na warsztaty, podczas których będziesz mógł zobaczyć, co tak naprawdę jest Twoim "nożem na gardle", co spędza Ci sen z powiek, co Cię denerwuje i nie daje Ci spokoju. A spokój (szeroko pojęty)- to kolejny etap drogi uwolnienia od stresu. Jak osiągnąć taki spokój, który pociągnie Cię w kierunku, przynoszącym Ci korzyść, Tobie i Twojemu otoczeniu? Spokój, pod którym kryje się wolność: wolność decyzji, wolność wyborów.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:

•    zdobycie wiedzy nt. stresu, jego powstawania i konsekwencji
•    uświadomienie własnych reakcji stresowych, co mnie stresuje i dlaczego
•    uzyskanie umiejętności poradzenia sobie z nadmiarem stresu
•    przyjrzenie się swoim wartościom, pragnieniom
•    znalezienie odpowiedniego, nowego sposobu radzenia sobie z trudnościami, które generują powstawanie stresu

 

Warsztat składa się z dwóch spotkań 4 godzinnych, podczas których nauczymy się:
 1. analizy stresu - skąd on się bierze, do czego doprowadza, przyjrzenie się własnym sposobom radzenia sobie ze stresem;
 2. niwelowania stresu, odnajdywanie rozwiązań, poszukiwanie wartości, pragnień, celów.
 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 09.08 (wtorek) 17.30-20.45 i 11.08 (czwartek) w godz. 17.30-20.45
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 25 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Zapisz się

Daniel Lichota

9 - 10 czerwiec

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Dla jednych „lider” to modne słowo, a dla innych wręcz odwrotnie. Wiele skromnych, fajnych osób działających społecznie ucieka od nazwania siebie liderem czy liderką. Jednak nawet bez nazywania tej roli wiele osób pełni ją w sposób intuicyjny. Warto wziąć udział w szkoleniu aby dowiedzieć się praktycznych informacji na temat roli lidera i jak można ją jeszcze lepiej pełnić. Warto, bo ludzie w Waszych zespołach, otoczeniu czy osoby na rzecz których działacie potrzebują Was w liderskiej roli!

Celem szkolenia jest wzrost świadomość uczestników odnośnie roli i zadań lidera oraz rozwój ich umiejętności prowadzenia zespołów.

W programie poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem roli lidera, takie jak:

•    wartości z pracy zespołowej oraz lidera w zespole,
•    budowanie efektywnych zespołów opartych o dobrą atmosferę i wzajemne zrozumienie,
•    budowanie kreatywności i pozytywnej energii w zespole,
•    zobaczenia najważniejszych obszarów liderstwa,
•    pełnienie roli lidera w sposób wspierający ludzi w osiąganiu celów,
•    zastosowanie różnych stylów liderskich w adekwatnych sytuacjach.

Każdy z uczestników będzie mógł zobaczyć własny potencjał liderski oraz otrzyma informacje zwrotne jak może rozwijać się w zakresie przywództwa. Szkolenie będzie skoncentrowane na pełnieniu roli lidera w organizacjach pozarządowych czy w prowadzeniu różnego rodzaju akcji społecznych.

Szkolenie będzie prowadzone atrakcyjnymi i aktywnymi metodami. Uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, dzięki którym będą mogli przyjrzeć się procesowi pracy zespołowej oraz funkcjonowaniu roli lidera.

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

 

Czas trwania: 19 godz. warsztatowych
Termin: 09.06 (czw) godz. 10:00 - 18:00 i 10.06 (pt) godz. 9:00-17:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Koszt: 30zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się

Romana Petrymusz

19 czerwiec

Motywacja - czy na samą myśl o niej robi Ci się ciężko na sercu? Czy już masz w głowie myśli typu "to się nigdy nie zmieni", "tyle razy próbowałem i nic z tego", "kolejny warsztat i po co mi to?" - to oznaki, że siedzisz sobie wygodnie w swojej strefie komfortu. Jak długo jeszcze? Czy chcesz oderwać się od swoich "nie chce mi się", "później", "może jutro", "to nie ma sensu"? Jeśli masz odwagę wyjść ze swojej strefy komfortu, która może Ci nie do końca odpowiada, ale z jakichś względów w niej jesteś, to zapraszamy na warsztaty. Przyjrzyjmy się miejscu, w którym może utknąłeś i będziemy starali się wyjść chociaż o jeden krok do przodu. Kiedy zrobisz ten jeden krok, kto wie, czy nie nabierzesz ochoty, by pobiegnąć dalej...

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 •     poznanie miejsca, w którym jestem
 •     odnalezienie przeszkód w realizacji moich chęci
 •     wydobycie zasobów i odnalezienie rozwiązań dla zrobienia kroku do przodu
 •     uzyskanie narzędzi do samodzielnej motywacji
 •     przybliżenie się do miejsca, do którego zmierzam w tym momencie mojego życia
     
Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 19.06. (niedziela) godz. 10:00 - 17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Wartość warsztatu to 160 złotych. Ponieważ zależy nam, aby warsztaty rozwojowe były dostępne dla wszystkich, bez względu na ich aktualną sytuację finansową, umożliwiamy korzystanie z dofinansowań.

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli kwota minimalna przekracza Twoje możliwości finansowe, a chcesz uczestniczyć w warsztatach istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

Zapisz się

Anna Styszko

25 czerwiec

Szkolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji zarządzania ludźmi w organizacji pozarządowej. Podczas szkolenia poznamy tajniki budowania i prowadzenia zespołu, w szczególności gdy motywator finansowy jest mocno ograniczony. Dowiemy się jak skutecznie zaplanować pracę wokół projektu społecznego lub inicjatywy. Rozwiniemy umiejętności motywowania i delegowania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z codziennym zarządzaniem zespołu złożonego z pracowników i wolontariuszy.

Szkolenie będzie również okazją do poznania innych organizacji i wymiany doświadczeń.

 
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora na terenie Małopolski, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych"

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 25.06 (sobota)10:00-17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 25 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapisz się

 

3 czerwiec

Aby dobrze żyć musisz umieć rozwiązywać najróżniejsze problemy. Wykorzystujesz do tego dostępne właściwości środowiska, budujesz odpowiednie narzędzia i zawierasz sojusze z innymi ludźmi. Charakter Twoich problemów często dotyczy relacji z bliskimi osobami, spraw zawodowych, a także pomysłu na życie.

Na pewno angażujesz swój umysł najlepiej, jak potrafisz, żeby te problemy rozwiązać. Jednak czy rezultat Twoich wysiłków zawsze Cię zadowala? Dlaczego czasem dzieje się tak, że problem nie znika? Może robisz coś nie tak? A może brakuje Ci pomysłów na jego rozwiązanie?

Przyjdź i dowiedz się jak możesz ulepszyć swoje umiejętności rozwiązywania problemów.

Dowiesz się między innymi:

•    co się dzieje, kiedy dotyka nas sytuacja problemowa,
•    w jaki sposób znaleźć źródło problemu,
•    co należy zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie problemu.

Poznasz:

•    sposób na wzbudzenie w sobie konstruktywnej perspektywy wobec problemu,
•    metody analizy problemu,
•    techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

Nauczysz się też wybierać właściwe rozwiązanie dla własnego problemu.

Czeka Cię 3-godzinna podróż przez zawiłości ludzkiego myślenia, z historiami, inspiracjami, ćwiczeniami, rozmowami.
 

Osoba prowadząca:

Rafał Kosiński - pasjonat rozwoju osobistego, nauk ścisłych, miłośnik wypraw bliskich i dalekich, amator zagadek, i przede wszystkim wielbiciel zdrowego, mądrego i dobrego życia.

Czas trwania: 3 godz. warsztatowe
Termin: 3.06 (piątek) godz. 18:00-21:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt: 10 zł

Warsztat odbywa się w ramach projektu ROZWOJOWNIA


Zapisz się

Romana Petrymusz

28 maj

Czy masz czasami wrażenie, że nikt Cię nie słucha, a Twoje bliskie relacje nie są takie, jakbyś chciał? Czy zdarzyło Ci się kogoś urazić, mimo, że bardzo tego nie chciałeś? Nie wiesz, jak przeprowadzić trudną dla Ciebie rozmowę? Denerwują Cię osoby, z którymi musisz przebywać w danym środowisku? Czy pomyślałeś kiedyś, że to wszystko sprawa tego, jak się komunikujemy?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na co najmniej 3 pytania, to zapraszam Cię na warsztaty, podczas których będziesz mógł przyjrzeć się mechanizmom, jakie działają w interakcjach międzyludzkich.

Będziesz mógł poszerzyć pole świadomości własnych reakcji, nauczyć się rozpoznawania swoich potrzeb i emocji, i umiejętności ich prawidłowego wyrażania. Odnaleźć się w pełnieniu różnych ról społecznych oraz uświadomić sobie ich wpływ na codzienne funkcjonowanie. Zaakceptować siebie i podwyższyć poziom swojej wartości. Otrzymać motywację do podjęcia działań zmierzających do zmian swoich destrukcyjnych zachowań. Dostrzec różnice w postrzeganiu drugiego człowieka, wynikające z indywidualnych i osobowościowych cech, nauczyć się unikania spostrzegania innych poprzez stereotypy i uprzedzenia. Uświadomić sobie bariery, jakie sami sobie stwarzamy w wyniku braku wiedzy i umiejętności zachowań prospołecznych.


Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • zrozumienie podstawowych zasad komunikacji

 • uświadomienie własnych stylów komunikacyjnych

 • zrozumienie różnic międzyosobowych, wynikających z indywidualnych cech każdego człowieka

 • uzyskanie umiejętności bezprzemocowego porozumiewania się z innymi

 • nauczenie się sposobów radzenia z trudnymi emocjami, powstającymi w kontaktach międzyludzkich

 • nabranie pewności siebie i swobody wypowiadania własnego zdania

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 28.05 (sobota) godz. 10:00 - 17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Wartość warsztatu to 160 złotych. Ponieważ zależy nam, aby warsztaty rozwojowe były dostępne dla wszystkich, bez względu na ich aktualną sytuację finansową, umożliwiamy korzystanie z dofinansowań.

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli kwota minimalna przekracza Twoje możliwości finansowe, a chcesz uczestniczyć w warsztatach istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

http://przestrzenrozwoju.org/index.php/przestrzen-rozwoju-malopolskich-organizacji-pozarzadowych

Izabela Szczepaniak-Wiecha

21 - 22 maj

Zapraszamy na trening osoby, którym zależy na poznaniu i zrozumieniu swoich zachowań, emocji i potrzeb w relacjach z innymi ludźmi oraz uzyskaniu różnorodnych informacji zwrotnych odnośnie własnego funkcjonowania w grupie. Praca w trakcie warsztatu oparta jest na procesie grupowym. Uczestnicy uczą się w działaniu poprzez udział w różnorodnych doświadczeniach, obserwują, dokonują refleksji i rozmawiają o tym co dzieje się między nimi w trakcie spotkania.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • pogłębiania świadomości swoich uczuć i potrzeb i rozwijania swoich mocnych stron,
 • rozpoznania swoich oczekiwań i potrzeb w kontaktach z innymi,
 • uzyskania informacji na temat „pierwszego wrażenia” jakie wywołują w osobach, z którymi wchodzą w interakcje,
 • odkrycia jakie nawyki komunikacyjne stosują w relacjach i jak wpływają one na innych,
 • odkrycia trudności jakich doświadczają w kontaktach z innymi,
 • poszerzenia świadomości jak przezwyciężać swoje ograniczenia, by związki z innymi były bardziej satysfakcjonujące,
 • nauczenia się tego jak dawać i przyjmować informację zwrotną,
 • trenowania efektywnych sposobów komunikacji m.in. aktywnego słuchania, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania i wyrażania potrzeb ukrytych pod podejmowanymi działaniami, mówienia o swoich mocnych stronach.

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 18 godz. warsztatowych
Termin: 21.05 (sb) w godz. 10:00 - 18:30 i 22.05 (nd) w godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 
http://przestrzenrozwoju.org/index.php/przestrzen-rozwoju-malopolskich-organizacji-pozarzadowych

Izabela Szczepaniak-Wiecha

17.05 -   21.06

Udział w grupie jest okazją do aktywnego uczenia się i rozwoju,  umożliwia realizację indywidualnych celów przy wsparciu innych członków grupy, pozwala na zidentyfikowanie ważnych dla  uczestników potrzeb i wartości, uzyskanie wspierających informacji zwrotnych, rozwijanie proaktywnej postawy i tworzenie kreatywnych rozwiązań.

Metoda ta łączy klasyczny coaching indywidualny ze wsparciem grupowym,  wykorzystując podejście „Needs Based Coaching”, oparte na założeniu, ze głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami.

 

Dla kogo:

Do uczestnictwa w Rozwojowej Grupie Coachingowej zapraszamy osoby będące pracownikami, członkami lub wolontariuszami małopolskich organizacji pozarządowych, które chcą poznać i rozwijać swój potencjał i przyjrzeć się czynnikom, które powstrzymują je  od wprowadzania zmian i satysfakcjonującego realizowania ról życiowych. Warsztat  realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

Czas trwania: 24 godz. warsztatowe
Termin: 17.05, 24.05, 31.05, 7.06, 14.06, 21.06 (wtorki) w godz. 17:30 - 20:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 8 osób
Koszt: 30 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Romana Petrymusz

30 kwiecień

Czy jesteś osobą, która musi zacząć coś od nowa, czy masz tyle na głowie, że sam nie wiesz za co masz się wziąć, a może po prostu jesteś zmęczony ciągłym napięciem związanym z nadmiarem/brakiem pracy, a może dręczą Cię pytania: "po co to wszystko?", "co właściwie jest ważne w moim życiu?, a może czujesz nieustannie tzw. nóż na gardle i bardzo chciałbyś się go pozbyć? A może czujesz stagnację w swoim życiu, która doprowadza Cię do białej gorączki?

Jeśli choć jeden raz coś poruszyło Cię w trakcie czytania tych pytań, to znak, że może warto się tym zająć. Dzisiaj możesz zadecydować, że chcesz coś z tym zrobić, a ja chcę dać Ci taką możliwość. Zapraszam Cię na warsztaty, podczas których będziesz mógł zobaczyć, co tak naprawdę jest Twoim "nożem na gardle", co spędza Ci sen z powiek, co Cię denerwuje i nie daje Ci spokoju. A spokój (szeroko pojęty)- to kolejny etap drogi uwolnienia od stresu. Jak osiągnąć taki spokój, który pociągnie Cię w kierunku, przynoszącym Ci korzyść, Tobie i Twojemu otoczeniu? Spokój, pod którym kryje się wolność: wolność decyzji, wolność wyborów.


Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • zdobycie wiedzy nt. stresu, jego powstawania i konsekwencji

 • uświadomienie własnych reakcji stresowych, co mnie stresuje i dlaczego

 • uzyskanie umiejętności poradzenia sobie z nadmiarem stresu

 • przyjrzenie się swoim wartościom, pragnieniom

 • znalezienie odpowiedniego, nowego sposobu radzenia sobie z trudnościami, które generują powstawanie stresu

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 30.04 (sobota) godz. 10:00 - 18:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Magdalena Pęcak

23 kwiecień

Czym jest autoprezentacja? Czy w życiu trzeba grać kogoś, kim się nie jest? Jakie są moje atuty, które mogę wykorzystać w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach z autoprezentacji dla początkujących. Dotkniemy tematu emocji, stresu i obaw przed odsłanianiem siebie. Będziemy rozwijać umiejętność jasnego i spójnego komunikowania kim jestem, zwracając szczególna uwagę na wystąpienia publiczne.

 
Korzyści dla uczestnika:
 • poszerzysz świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji
 • sprawdzisz czy komunikaty niewerbalne, które wysyłasz, są spójne z Twoją komunikacją werbalną
 • dowiesz się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie
 • rozwiniesz umiejętność budowania przemyślanej autoprezentacji
Czas trwania: 8 godzin warsztatowych 
Termin: 23.04 (sobota), godz. 10.00 - 17.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 złotych

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Aneta Fudała

8 maj

Pracownicy III sektora są zazwyczaj mocno zaangażowani w swoją pracę. Po pracy myślą i opowiadają o sprawach zawodowych. W związku z tym pracowników i wolontariuszy NGO można uznać za narażonych na zjawisko wypalenia zawodowego. Dotyka ono szczególnie osoby będących w kontakcie z klientem, czy wykonujących obowiązki emocjonalnie obciążające, np. dotyczące problemów innych ludzi. Wypalenie zawodowe przekłada się na zniechęcenie, poczucie przepracowania, niejednokrotnie pociąga za sobą choroby. Podczas warsztatów zajmiemy się profilaktyką wypalenia zawodowego, propagując zrównoważony styl życia.

 

Odbiorcy warsztatów:

Warsztaty są dedykowane dla pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą, by praca przynosiła im satysfakcję i spełnienie. Zapraszamy osoby obawiające się wypalenia zawodowego, jak i te zainteresowane automotywowaniem. Warsztat w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • odnajdziesz swoje czynniki motywujące do pracy
 • wyodrębnisz czynniki ryzyka wypalenia w swojej sytuacji zawodowej
 • dowiesz się, jak obserwować fazy i objawy wypalenia zawodowego
 • przeanalizujesz swoje relacje w pracy
 • zdystansujesz się do wpływu, jaki wywierają odbiorcy Twoich działań
 • poszukasz elementów ruchu slow life jako profilaktykę wypalenia
 • będziesz mógł dać wsparcie i otrzymać je od innych uczestników warsztatu
Czas trwania: 4 godziny warsztatowe
Termin: 8.05 (niedziela), godz. 10.00 - 14.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 15 zł

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Patryk Lange

 20.04 - 4.05

Cykl trzech spotkań, podczas których poznasz ważne aspekty skutecznego zarządzania: kontraktowanie, dawanie informacji zwrotnej i prowadzenie efektywnych spotkań.

"Zamień delegowanie na kontraktowanie" - czyli jak skutecznie umawiać się z ludźmi na realizację zadań.

Wiele osób które zarządzają boryka się z nadmiarem zadań i brakiem samodzielności w zespołach którymi zarządzają. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest umiejętność skutecznego delegowania zadań.

Na warsztacie dowiesz się i przećwiczysz skuteczny sposób delegować zadań z użyciem prostego i skutecznego narzędzia, jakim jest kontraktowanie. Dowiesz się czego potrzeba aby kontraktowanie działało, jakie zadania nadają się na kontraktowanie i jak je wybierać. Poznasz i przećwiczysz sposoby konstruktywnego przekazywania informacji niezbędnych do realizacji kontraktu.Patrząc z perspektywy zespołu, kontrakty dają szansę na lepsze zrozumienie swojej roli w organizacji, lepsze porozumienie z współpracownikami, rozwój i ograniczenie nudy, która prowadzi do wypalenia zawodowego i rotacji zatrudnionych osób.

"Miej odwagę mówić jak jest naprawdę" - czyli sztuka udzielania informacji zwrotnej.

Osiem na dziesięć osób zarządzających przyznaje, że ocenianie swoich podwładnych jest czynnością, której nie lubią i która spędza im sen z powiek.

Na warsztacie poznasz różnice pomiędzy oceną pracowniczą a udzielaniem swoim współpracownikom rozwojowej informacji zwrotnej. Poznasz i przećwiczysz 6 etapową procedurę udzielania konstruktywnego feedbacku. Dowiesz się o co zadbać i jakie warunki spełnić, aby przekazać trudne i niewygodne informacje zwrotne w taki sposób, aby w dłuższej perspektywie przyniosły pożytek osobie przyjmującej i udzielającej feedbacku, a także całej organizacji.

"Prosto do celu" - czyli sztuka prowadzenia efektywnych spotkań.

Konstruktywne spotkanie zespołu potrafi zmotywować i dać "energetycznego kopa" do działania na wiele dni. Nudne spotkania są źródłem frustracji, demotywują i podkopują autorytet prowadzącego.

Na warsztacie poznasz podstawy prowadzenia konstruktywnych spotkań. Dowiesz się i przećwiczysz, ustalanie zasad wspierających konstruktywny przebieg spotkania. Poznasz zasady formułowania atrakcyjnego celu i metody radzenia sobie z trudnościami typu dygresje, rozpraszanie uwagi, brak punktualności, brak zaangażowania uczestników.

Czas trwania: 12 godzin warsztatowych
Termin: 20.04, 27.04, 4.05 (środy) godz. 18:00 - 21:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeśli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Izabela Szczepaniak-Wiecha

24 kwiecień

Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy,  dialog w sytuacji silnych napięć, emocji i przekształcanie konfliktów na współdziałanie.

Poznając konkretne narzędzia Nonviolent Communication (Porozumienia bez przemocy) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone.  Będziemy ćwiczyć sposób komunikowania się z drugim człowiekiem oparty na głębokiej empatii i szacunku. Warsztat będzie okazją, aby zobaczyć jakie zachowania komunikacyjne stosujemy i rozpoznać w jaki sposób język, którego używamy wpływa na nasze relacje w grupie/ zespole.

 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie warsztatu będziesz wiedział/ wiedziała jak:

 • udzielać i przyjmować informację zwrotną
 • radzić sobie z trudnymi emocjami, rozwijać empatię dla siebie
 • doskonalić umiejętność empatycznego słuchania i reagowania na komunikaty uczestników grupy/ zespołu
 • przekształcać osądy na temat siebie oraz wymagania wobec siebie na potrzeby i strategie
 • przyjmować krytykę i radzić sobie z nią
 • transformować osądy na temat innych
 • formułować prośby, w taki sposób, aby były możliwe  do spełnienia
 • przyjmować i wyrażać "nie" z empatią

 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do pracowników, wolontariuszy i innych osób, działających aktywnie w organizacjach III sektora, ponieważ realizowany jest w ramach projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych".  

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych 
Termin: 24.04 (niedziela), godz. 10.00 - 17.00 (z godzinną przerwą)
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt: 20 złotych

Warsztat współfinansowany jest ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

8 - 9 kwiecień

 

8 kwietnia o godz. 18.00 spotykamy się na Paulińskiej 3/5, aby lepiej się poznać i wspólnie cieszyć się piątkowym wieczorem.

To okazja, aby:

 • Dowiedzieć się o więcej o Fundacji, naszej historii, aktualnej ofercie i planach na przyszłość,
 • Poznać osobiście nasz zespół,
 • Napić się z nami kawy i zjeść coś dobrego,
 • Spotkać świetnych ludzi, nawiązać znajomości i poczuć się w Fundacji bardziej u siebie.
 • Zapisać się na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w sobotę!!!

 

W drugiej części piątkowego spotkania, od godz. 19.30, zapraszamy na Grupę Empatii, prowadzoną przez Izabelę Szczepaniak - Wiechę. Jak tłumaczy prowadząca, "Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby. To towarzyszenie drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Empatia daje nam możliwość usłyszenia tego co ważne dla naszego rozmówcy, pozwala na głębsze zrozumienie drugiej osoby i budowanie bliskich relacji opartych na zaufaniu i akceptacji. Równocześnie empatia jest też drogowskazem do bliskiego kontaktu ze sobą samym poprzez zwrócenie uwagi na własne uczucia i potrzeby."

Podczas Grupy Empatii będziemy rozwijać umiejętności w zakresie Nonviolent Communication (Porozumienia bez Przemocy), takie jak uważne, empatyczne słuchanie, kontaktowanie się ze swoimi uczuciami, docieranie do potrzeb własnych i innych osób.

W piątek możesz zapisać się na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w sobotę 9 kwietnia:

9.00 - 12.00 Przygoda życia. Warsztaty dla przyszłych podróżników (prowadzi Agnieszka Matera)

Z zapartym tchem czytasz blogi i książki, pisane przez podróżników? Fascynują Cię odległe kraje i odmienne kultury? Marzysz, a jednak nie wyruszasz? Wydaje Ci się, że to nie jest właściwy moment, bo za mało czasu, bo za mało pieniędzy, bo różne obowiązki, bo nie ma z kim…. I ten właściwy moment na przygodę życia wciąż odsuwa się w czasie? Jeśli tak, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie.

12.30 - 15.30 Samoświadomość - czym jest, jak i po co ją rozwijać (prowadzi Magdalena Pęcak)

Samoświadomość - intuicyjnie każdy z nas wie czym jest i każdy z nas ją posiada, choć może nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Czy jednak świadomie ją rozwijamy? Czy przyglądamy się sobie, swoim reakcjom, emocjom? Czy w naszym codziennym życiu szukamy w sobie sposobów na poradzenie sobie z trudnościami? Czy źródeł sukcesu upatrujemy w szczęściu czy we własnym wysiłku? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na samoświadomość? To pytania o Ciebie i o mnie. O nasze postawy, nawyki, poziom akceptacji siebie.

16.00 - 19.00 Ja i inni, czyli ja w relacjach (prowadzi Romana Petrymusz)

Warsztat zaprasza do przyjrzenia się swoim relacjom, jakie mam, jak je tworzę, jaki/a w nich jestem, co w nich daję, a co zabieram, czego od nich potrzebuję. Pozwoli na refleksję o swoich granicach i potrzebach w kontaktach z innymi.  

Czas trwania: 16 godz. warsztatowe
Termin: 8.04 (piątek), godz. 18.00 - 21.00, 9.04 (sobota), godz. 9.00 - 19.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 25 osób
Koszt:

Wstęp wolny, ale prosimy o rezerwację miejsca przez portal Evenea.

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

16 kwiecień

Jeżeli poszukujesz sposobów, aby przerwać powtarzające się sytuacje nieporozumień, wzajemnej krytyki, czy oskarżeń w relacjach osobistych lub zawodowych… Jeżeli poszukujesz wskazówek jak rozwiązywać konflikty i ważne jest dla Ciebie budowanie relacji opartej na empatii i wzajemnym szacunku… zapraszamy Cię na  warsztat rozwijający umiejętności komunikacyjne. 

Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby zobaczyć,które z naszych zachowań komunikacyjnych wspierają, a które blokują rozwiązanie sytuacji trudnych i konfliktowych. Poznając konkretne narzędzia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) oraz podejścia coachingowego (Needs Based Coaching) dowiemy jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę, w jakiej zostały wyrażone. 

 

Warsztat jest skierowany do:
 • par, którym zależy na rozmowie i dialogu w sytuacji silnych napięć, emocji i konfliktów;
 • rodziców, którzy chcą przekształcić rodzinne konflikty na współdziałanie i zadbać o dialog ze swoimi dziećmi;
 • osób kierujących zespołami lub będących członkami zespołów dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy;
 • wszystkich tych, którzy chcą budować swoje relacje na empatii i szacunku.

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym:
 • w jaki sposób mówić do bliskich i współpracowników, aby być przez nich zrozumianym,

 • w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę,

 • w jaki sposób formułować prośby, aby otrzymać to o co prosimy i aby nie były to żądania,

 • w jaki sposób reagować na odmowę i jak odmawiać,

 • w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami (m.in. złość, poczucie winy, wstyd),

 • jak przyjmować trudne komunikaty (krytykę, złośliwość, oskarżenia) i jak na nie odpowiadać,

 • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i zobaczyć je jako okazję do nawiązania kontaktu.  

Czas trwania: 10 godzin warsztatowych 
Termin: 16.04 (sb) w godz. 9.00 - 18.00 (z godzinną przerwą obiadową)
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Koszt:

Zapisując się na warsztat, zadecyduj, ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

14 kwiecień

Rozmowy bez tabu - PIENIĄDZE. To, co o nich myślisz wpływa na to, ile ich masz. Odkryj swoje postawy, przekonania i emocje w relacji z pieniędzmi.

Jak często myślisz o pieniądzach? Jakie emocje w Tobie wywołują? Radość? Lekkość? Czy może frustrację? Złość? Rozczarowanie? Chcesz poczuć się swobodnie w kontakcie z nimi i zredukować stres lub napięcie, które mu towarzyszy?

Pieniądze obecne są w życiu każdego z nas. Często chcemy mieć ich więcej i więcej,ale czasami z jakiegoś powodu ich nie mamy. No właśnie, z jakiego?

Ten warsztat jest dla wszystkich, którzy chcą:

 • zatrzymać się i zastanowić, czym jest w ich życiu praca, zarabianie, wydawanie i oszczędzanie pieniędzy i jakie emocje im towarzyszą
 • przyjrzeć się swoim przekonaniom dotyczącym pieniędzy
 • budować satysfakcjonującą relację z pieniędzmi

W trakcie warsztatu będziemy:

 • twórczo pracować nad naszym stosunkiem do pieniędzy
 • budować wspierające i wzmacniające przekonania
 • poznawać, jakie niematerialne korzyści wybieramy zamiast pieniędzy

Korzyści dla Ciebie:

 • uświadomisz sobie, co myślisz o pieniądzach, pracy, zarabianiu i wydawaniu, aby świadomie podejmować finansowe decyzje
 • przećwiczysz w praktyce przekonanie, które może wspierać Cię na drodze do finansowej satysfakcji
 • poznasz postawy, jakie przyjmujesz w relacji z pieniędzmi, aby sprawdzić, które potrzeby dzięki temu spełniasz, a czego Ci brakuje
 • dowiesz się, jaka jest Twoja motywacja, aby pracować i zarabiać

Osoby prowadzące:

Paulina Marut-Erol - certyfikowany coach, trenerka, absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu, certyfikowany praktyk metody POY (Points of You), tłumaczka. Pasjonatka rozwoju osobistego, podróży i języków obcych.

Katarzyna Zielina - koordynatorka projektów, menadżerka Rozwojowego Festiwalu PROGRESSteron w Krakowie, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, organizatorka rozwojowych warsztatów i wydarzeń. Inspirują ją podróże i muzyka.

Czas trwania: 4 godz. warsztatowe
Termin: 14.04 (czwartek) godz. 17:30 - 21:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Koszt udziału w warsztacie to 10 złotych. Warsztat odbywa się w ramach projektu ROZWOJOWNIA.

 

Agnieszka Matera

5 marzec

Dobre wróżki, czarownice, księżniczki...Towarzyszyły Ci, gdy byłaś małą dziewczynką, przekazując Ci swoją mądrość. Także dziś mogą Ci opowiedzieć wiele o Tobie samej, o Twej kobiecej sile, mocnych stronach, talentach. O tym, ile jesteś warta i czego możesz dokonać. Z okazji Dnia Kobiet zapraszam Cię do wspólnego świętowania w towarzystwie postaci z baśni i legend, które będą naszymi przewodniczkami na drodze do odkrywania własnego potencjału.

 

Korzyści dla uczestniczki warsztatów:
 • podarujesz sobie inspirujące spotkanie z innymi kobietami z okazji naszego Święta,

 • odkryjesz, że masz więcej mocnych stron niż sądziłaś, 

 •  przyjrzysz się swojej kobiecości jako źródłu siły,

 • zobaczysz, jak Twoje mocne strony mogą Cię wspomóc w rozwoju osobistym i zawodowym.
Czas trwania: 6 godzin warsztatowych
Termin: 5 marzec (sobota), godz. 10:00 - 14:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Jarosław Stadnik

29 - 30 marzec

W dzisiejszych czasach skuteczna reklama jakiejkolwiek działalności nie może obejść się bez dobrej strony internetowej która w wielu przypadkach staje się naszą wizytówką i jednym z pierwszych sposobów dotarcia do naszych odbiorców. Jeszcze do niedawna tworzenie stron internetowych było dość niełatwym zadaniem, wymagającym znajomości kilku języków programowania. Dziś dzięki np. społecznie rozwiniętemu i darmowemu systemowi zarządzania treścią WordPress tworzenie stron internetowych stało się znacznie łatwiejsze i przystępniejsze dla zwykłego użytkownika Internetu. Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych społeczników, biznesmenów, działaczy, artystów, studentów, osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych na dwudniowe warsztaty z podstaw tworzenie stron internetowych. Uczestnicząc w 6-ściogodzinnych zajęciach teoretyczno-praktycznych, nauczysz się wykorzystywać jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią - WordPress oraz system do zarządzania domenami, hostingiem i pocztą - DirectAdmin.

UWAGA- do udziału w warsztatach potrzebny będzie własny laptop!

 

Podczas warsztatów dowiesz się, jak:
 • rejestrować i przenosić domeny

 • zakładać i administrować konta hostingowe

 • instalować i konfigurować WordPress

 • instalować i konfigurować: szablony graficzne, wtyczki, komponenty itp.

 • wypromować swoją działalność w sieci; usłyszysz, gdzie warto publikować informacje na temat organizowanych przez Ciebie działań czy świadczonych usług.

Czas trwania: 6 godzin warsztatowych
Termin: 29 marca i 30 marca (wtorek i środa), godz. 17:30 - 20:30
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50%lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

 1 - 9    marzec

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą tworzyć prezentacje multimedialne w programach Power Point i Prezi. 

Program kursu obejmuje:

Tworzenie prezentacji

 • Zasady tworzenia prezentacji
 • Operacje na slajdach (kopiowanie, przenoszenie, ukrywanie, usuwanie)
 • Obsługa narzędzi głównych, formatowanie danych, rysowanie obiektów, tworzenie konspektu.
 • Uruchamianie prezentacji i jej obsługa
 • Sposoby zapisu prezentacji i jej drukowanie
 • Tworzenie prezentacji przenośnych
 • Tworzenie nagłówka i stopki w różnych widokach PowerPoint
 • Skróty klawiszowe

Rodzaje układów slajdów

Formatowanie prezentacji

 • Formatowanie tła, efekty wypełnienia slajdów, projekt slajdu
 • Formatowanie punktorów
 • Formatowanie czcionki i akapitu
 • Tworzenie własnych wzorców slajdu
 • Tworzenie stron notatek
 • Tworzenie materiałów informacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie symboli

Wykorzystanie paska narzędzi rysowania

 • Wstawianie autokształtów (kształty, linie) i operacje na nich
 • Wstawianie obrazka, cliparta i formatowanie go
 • Wykorzystanie gifów
 • Napisy trójwymiarowe - WordArt
 • Stosowanie siatki i prowadnic

Obiekty

 • Wstawianie diagramów, wykresów, tabeli, filmów, zdjęć
 • Wstawianie tabel Excela i Worda
 • Wstawianie wykresów Excela
 • Przyciski akcji i ich wykorzystanie
 • Tworzenie i używanie hiperłączy

Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków

Tworzenie albumu fotograficznego

Animacje w PowerPoint

 • Przejścia slajdów
 • Animacje niestandardowetekstu i grafiki
 • Tworzenie własnej narracji
 • Tworzenie notatek prelegenta
 • Wstawianie dźwięku i filmów do prezentacji
 • Ustawianie tempa przechodzenia między slajdami, także i w pętli.
 • Zapisywanie prezentacji jako film wideo

Program PREZI

Omówienie programu PREZI

Konta i licencje PREZI(bezpłatne i płatne)

Nawigacja w środowisku PREZI.

Tworzenie własnej prezentacji PREZI

 • praca na gotowych szablonach oraz ich modyfikacja,
 • formatowanie tekstu
 • dodawanie i edycja tekstu,
 • zaawansowane opcje formatowania,
 • dodawanie hiperłączy,
 • wstawianie obiektów do prezentacji oraz ich formatowanie (pliki graficzne, kształty, pliki PDF, prezentacje PowerPoint, pliki video, pliki video on-line, układy ramek, usuwanie obiektów z prezentacji)

Motywy

 • zastosowanie gotowych motywów,
 • tworzenie i zapisywanie własnych motywów,
 • tworzenia tła w PREZI,
 • wybór czcionek,
 • ustawienia zaawansowane za pomocą kaskadowych arkuszy CSS,
 • praca z muzyką.

Tworzenie ścieżki pokazu i animacja obiektów

 • ustawianie kolejności pokazu,
 • dodawanie obiektów do ścieżki pokazu,
 • animacja obiektów.

Zapisywanie, pobieranie i udostępnianie prezentacji PREZI.

Przedstawianie stworzonej prezentacji

 • pokaz prezentacji on-line,
 • pokaz off-line.

Zapraszanie współredaktorów do prezentacji

 • praca zespołowa,
 • prezentacje PREZI w Chmurze,
 • Prezi Desktop.
Czas trwania: 14 godz. szkoleniowych 
Terminy: 1.03 (wt), godz. 17.00 - 20.10, 3.03 (czw), godz. 17.00 - 19.15, 
8.03 (wt), godz. 17.00 - 20.10, 9.03 (śr), godz. 17.00 - 19.15 Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System) Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt:

Zapisując się na szkolenie, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż zaproponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za szkolenie, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Szkolenie współfinansowane jest przez State Street Bank GmbH

Zapisz się

Izabela Szczepaniak - Wiecha

29 luty

To przestrzeń, w której praktykujemy kontakt z drugim człowiekiem oparty na empatii!

Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby. To towarzyszenie drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Empatia daje nam możliwość usłyszenia tego co ważne dla naszego rozmówcy, pozwala na głębsze zrozumienie drugiej osoby i budowanie bliskich relacji opartych na zaufaniu i akceptacji. Równocześnie empatia jest też drogowskazem do bliskiego kontaktu ze sobą samym poprzez zwrócenie uwagi na własne uczucia i potrzeby.

Zapraszamy na spotkanie osoby, które chcą ćwiczyć umiejętność empatycznego kontaktu ze sobą i z innymi i pogłębiać swoje umiejętności z zakresu Nonviolent Communication (Porozumienia bez Przemocy).

W programie:
 • Praktyka uważnego, empatycznego słuchania,
 • Ćwiczenie kontaktu ze swoimi uczuciami i potrzebami,
 • Otrzymywanie empatii i wsparcie w docieraniu do potrzeb swoich i innych osób.
Czas trwania: 2 godz. warsztatowe
Termin: 29.02 (poniedziałek) godz. 19:00 - 20:30
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Wstęp wolny, ale prosimy o rezerwację miejsca przez portal Evenea.

 

Patryk Lange

6 marzec

Różnorodność wzorców męskości w dzisiejszym świecie może powodować spore zamieszanie w męskich umysłach i duszach. Co przyjąć za swoje? Jakim wartości realizować w życiu? W co się angażować, aby mieć satysfakcję? Czy związek z kobietą, rodzina i praca to wszystko, czemu powinniśmy się poświęcać? A może istnieją zupełnie inne ważne rzeczy, na które warto postawić?

Odpowiedzi na te i szereg innych pytań możemy szukać w świecie zewnętrznym, istnieje jednak ryzyko, że ich tam nie znajdziemy. Możliwe też, że przyjmiemy jakąś stałą i kierunek w życia, ale moda i trendy się zmienią i okaże się, że zewnętrzne podpowiedzi staną się nieaktualne. Gdzie zatem szukać wskazówek na nurtujące nas mężczyzn pytania o to, co jest fundamentem naszej męskości i wyznacza kierunek życia? Z pewnością część odpowiedzi jesteśmy w stanie odnaleźć w nas samych.


Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • W trakcie warsztatu stworzymy przestrzeń, w której będziemy mogli zwrócić uwagę na samych siebie.

 • Poszukamy odpowiedzi na ważne dla nas, mężczyzn, pytania, które być może mamy na wyciągnięcie ręki.    

 • W kontakcie ze sobą i innymi mężczyznami będziemy mogli odkrywać to, co dla nas ważne, sprawdzić, na ile to, co odkryjemy jest wyjątkowe, a na ile podobne do rzeczywistości, w której żyją inni mężczyźni.
 •  Zaplanujemy, jak realizować w codziennym życiu rzeczy, które są dla nas najważniejsze.

Czas trwania: 7 godz. warsztatowych
Termin: 6.03 (niedziela) godz. 10:00 - 16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

 

 22 - 26  luty

Program kursu obejmuje:

Teoria baz danych

 • Podstawowe pojęcia baz danych
 • Organizacja baz danych w kategoriach tabel, rekordów i pól.
 • Zastosowanie baz danych: systemy rezerwacji w liniach lotniczych, dane w administracji publicznej, dane dla rachunków bankowych, dane dotyczące pacjentów szpitali.
 • Omówienie jakiego rodzaju dane umieszcza się w pojedynczych tabelach, rekordach oraz polach
 • Omówienie pojęcia "typ danych" i zapoznanie się z rodzajami typów danych
 • Omówienie właściwości pól, takie jak: rozmiar pola, format, wartość domyślną.
 • Omówienie pojęcia "klucz główny (podstawowy)"
 • Opcja Indeksowanie danych (przyśpieszenie pracy z bazą danych)

Obsługa aplikacji baz danych

 • Otwieranie, zamykanie aplikacji.
 • Otwieranie, zamykanie bazy danych.
 • Tworzenie nowej bazy danych i zapisywanie jej w określonym miejscu na dysku.
 • Wyświetlenie, ukrycie zainstalowanych narzędzi.
 • Odtworzenie, zminimalizowanie wstążki.
 • Użycie dostępnych funkcji Pomoc.
 • Otwarcie, zapisanie, zamknięcie tabeli, kwerendy, formularza, raportu.
 • Zmiana widoku w tabeli, kwerendzie, formularzu, raporcie.
 • Usuwanie tabeli, kwerendy, formularza, raportu.
 • Przechodzenie pomiędzy rekordami w tabeli, kwerendzie, formularzu.
 • Sortowanie rekordów w przygotowywanym wydruku tabeli, formularza, kwerendy w rosnącym, malejącym porządku numerycznym, alfabetycznym.

Tabele

 • Dodawanie, modyfikacja, usuwanie danych z rekordu.
 • Tworzenie i nazywanie tabeli.
 • Tworzenie pól (kolumn) i wybór typów danych: tekstowe, liczbowe, data/czas, tak/nie.
 • Zastosowanie ustawień właściwości pola: rozmiar pola, format ilościowy, format daty/czasu, wartość domyślna.
 • Tworzenie reguły poprawności dla danych typu liczba, data/czas, waluta
 • Omówienie następstw zmiany typu danych oraz właściwości pola w tabeli.
 • Ustawienie pola jako klucza głównego (podstawowego).
 • Indeksowanie pól tabeli (bez powtórzeń, z powtórzeniami).
 • Dodawanie pola do istniejącej tabeli.
 • Zmiana szerokości kolumn w tabeli.
 • Wybieranie informacji z bazy
 • Zastosowanie funkcji wyszukiwania określonego słowa, liczby, daty w polach rekordów.
 • Zastosowanie filtrów w tabeli, formularzu.

Relacje

 • Zastosowanie relacji w celu minimalizowania ryzyka duplikacji danych
 • Łączenia tabel za pomocą relacji
 • Zachowywanie integralności relacji między tabelami

Kwerendy

 • Pojęcie kwerendy
 • Tworzenie i nazwanie kwerendy opartej na jednej tabeli przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania.
 • Tworzenie i nazwanie kwerendy opartej na dwóch tabelach przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania.
 • Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych: = (równy), <> (różny niż), < (mniejszy niż), <= (mniejszy niż lub równy), > (większy niż), >= (większy niż lub równy).
 • Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów logicznych: I, LUB, NIE.
 • Używanie w kwerendzie wieloznaczników, * lub %, ? lub _
 • Edytowanie kwerendy: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie kryteriów wybierania rekordów.
 • Operacje na polach w kwerendzie
 • Uruchamianie kwerendy.

Formularze

 • Pojęcie formularza
 • Tworzenie i nazwanie formularza.
 • Użycie formularza do wprowadzania nowych rekordów.
 • Użycie formularza do usuwania rekordów.
 • Użycie formularza do dodawania, modyfikacji, usuwania danych w rekordzie.
 • Dodawanie, modyfikacja tekstu w nagłówkach, stopkach w formularzu.

Raporty, wysyłka danych

 • Drukowanie raportów z tabel lub z
 • Tworzenie i nazwanie raportu opartego na tabeli, kwerendzie.
 • Zmiana rozmieszczenia pól i nagłówków w raporcie.
 • Zastosowanie w raportach funkcji sumowania, wyznaczania średniej, minimum, maksimum na określonych poziomach grupowania danych.
 • Dodawanie, modyfikowanie tekstu nagłówka, stopki w raporcie.
 • Eksport wydruku tabeli, kwerendy w formacie arkusza kalkulacyjnego, tekstowym (.txt, .csv), XML do określonego miejsca na dysku.
 • Zmiana orientacji strony (pozioma, pionowa) z wydrukiem tabeli, formularza, kwerendy, raportem.
 • Zmiana rozmiaru strony.
 • Drukowanie strony, konkretnych rekordów lub rekordu, całej tabeli.
 • Drukowanie wszystkich rekordów z formularza, wybranych stron formularza.
 • Drukowanie wyników kwerend.
 • Drukowanie określonych stron raportu, całego raportu.
Czas trwania: 10 godz. szkoleniowych 
Terminy: 22.02 (pn) i 24.02 (śr), godz. 17.00 - 20.10, 
26.02 (pt), godz. 17.00 - 18.30 Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System) Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt:

Zapisując się na kurs, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż zaproponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za kurs, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Kurs współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH

Zapisz się

Magdalena Pęcak

27 luty

Czym jest dla mnie kariera zawodowa? Jak mam zaplanować swoją przyszłość? Czy to, w co dziś inwestuję przyniesie mi satysfakcję? To naturalne pytania, które zadaje sobie niemal każdy człowiek będący na początku swojej zawodowej drogi. Jeśli chcesz poznać inne osoby poszukujące na nie odpowiedzi, przyjdź na warsztaty. Podziel się swoimi przemyśleniami i poszukaj inspiracji. Podejmij wyzwanie i spróbuj stworzyć dla siebie swój osobisty Masterplan na przyszłość.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • rozwiniesz umiejętność wyznaczania celów, w tym zawodowych, pasujących do reszty Twojego życia, spójnych z Twoimi potrzebami i wartościami,

 • poznasz modele pracy, by świadomie wybrać dla siebie jeden z nich,

 • poszerzysz świadomość swoich predyspozycji oraz możliwości na rynku pracy.

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 27.02 (sobota) godz. 10:00 - 17:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

10.03 - 21.04

Chcesz przyjrzeć się swoim sposobom reagowania na konflikt? Chcesz wyrażać się w taki sposób, aby Twoje wypowiedzi przyczyniały się do budowania kontaktu? Pragniesz znaleźć takie rozwiązania, które biorą pod uwagę potrzeby każdej ze stron?

Zapraszam Cię na cykl pięciu spotkań warsztatowych, w trakcie których przyjrzymy się bliżej sytuacjom konfliktowym w naszym życiu i potraktujemy je jako ważny sygnał mówiący o niezaspokojonych potrzebach.

Spotkania te będą doskonałą okazją do poznania narzędzi Nonviolent Communication (Porozumienia bez przemocy) i Needs-based Coaching (Coachingu opartego na potrzebach), które pomogą nam zobaczyć konflikt jako okazję do nawiązania kontaktu, do wyrażenia własnego zdania i własnych potrzeb. Będziemy ćwiczyć umiejętność obserwowania zdarzeń bez ocen, rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć, rozróżniania potrzeb od strategii. Nauczymy się prosić o to, czego potrzebujemy, empatycznie odmawiać i zotwartością reagować na "nie" wyrażone przez innych.

Docierając do źródła konfliktu pogłębimy kontakt ze sobą i zbudujemy satysfakcjonujące relacje z innymi.

Czas trwania: 5 spotkań, trwających łącznie 15 godzin 
Termin: 10.03, 17.03, 31.03, 7.04, 21.04 (czwartki), godz. 18.00 - 20.30
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat, zadecyduj, ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

Magdalena Pęcak

6 luty

Czym jest autoprezentacja? Czy w życiu trzeba grać kogoś, kim się nie jest? Jakie są moje atuty, które mogę wykorzystać w różnych sytuacjach ekspozycji społecznej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach z autoprezentacji dla początkujących. Dotkniemy tematu emocji, stresu i obaw przed odsłanianiem siebie. Będziemy rozwijać umiejętność jasnego i spójnego komunikowania kim jestem, próbując wpływać na to, jak odbierają mnie inni. Jeśli chcesz razem ze mną uczestniczyć we wspólnym poszukiwaniu dobrego pierwszego wrażenia przyjdź na warsztaty.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • poszerzysz świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie autoprezentacji

 • sprawdzisz czy komunikaty niewerbalne, które wysyłasz, są spójne z Twoją komunikacją werbalną

 • dowiesz się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

 • rozwiniesz umiejętność  budowania przemyślanej autoprezentacji

 

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 6.02 (sobota) godz. 9:00 - 16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Agnieszka Matera

28 luty

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą podjąć nowe wyzwania w życiu zawodowym lub osobistym. Będą okazją do wypracowania strategii świadomego wprowadzania zmian, tak aby zmierzać w obranym przez siebie kierunku i osiągać pożądane rezultaty. 

 

Korzyści dla uczestników warsztatów:
 • Określisz obszary swojego życia, w jakich chcesz wprowadzić zmiany oraz rezultat, jaki mają one przynieść,
 • Określisz zasoby, z których możesz skorzystać w procesie zmiany,
 • Wyznaczysz sobie konkretny, mierzalny cel, zgodnie z metodologią SMART,
 • Uwzględnisz wpływ zmiany w wybranym obszarze Twojego życia na jego pozostałe obszary,
 • Poznasz sposoby wzmacniania swojej motywacji na drodze do celu,
 • Stworzysz strategię realizacji celu zgodnie z metodą małych kroków kaizen,
 • Dowiesz się, jak zarządzać czasem i energią w kontekście swojego celu.
Czas trwania: 7 godzin warsztatowych
Termin: 28 luty (niedziela), godz. 10:00 - 16:00 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

14 - 22 marzec

Program kursu obejmuje:

Projektowanie i stosowanie baz danych

 • Zasady projektowania własnej bazy danych
 • Zachowanie etapów obsługiwania baz danych : projektowanie, tworzenie, wprowadzanie danych, konserwacja i wyszukiwanie informacji.
 • Omówienie czym jest język SQL i głównych zastosowań tego języka.

Tabele i relacje

 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie odnośników
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie maski wprowadzania
 • Opcja wymagalności wprowadzania danych
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie relacji jeden do jednego i jeden do wielu między tabelami
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wiele do wielu
 • Opcje więzy integralności, kaskadowa aktualizacja pól pokrewnych, kaskadowe usuwanie rekordów pokrewnych
 • Używanie sprzężeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Używanie sprzężeń lewostronnych i prawostronnych
 • Stosowanie autosprzężeń

Kwerendy

 • Tworzenie i uruchamianie kwerend tworzących tabele,
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend dołączających
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend aktualizujących
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend usuwających
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend krzyżowych
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend wyszukujących duplikaty
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend wyszukujące niedopasowane dane
 • Tworzenie i uruchamianie kwerend parametrycznych
 • Używanie symboli wieloznacznych w kwerendach
 • Tworzenie i stosowanie pól obliczeniowych
 • Grupowanie informacji w kwerendzie używając funkcji suma, średnia, policz, maksimum i minimum.

Formularze

 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie formantów: pole tekstowe, pole kombi, pole listy, pole wyboru i opcji.
 • Stosowanie wartości formatów: ograniczenie do listy, różne wartości.
 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanienie związanych formantów zawierających wyrażenia arytmetyczne.
 • Zmiana kolejności przemieszczania się pomiędzy polami formularza klawiszem Tab.
 • Tworzenie i usuwanie podformularzy

Raporty

 • Wykonywanie formatowania formantów zawierających wyrażenia arytmetyczne: procentowe, walutowe. Ustalanie ilości miejsc po przecinku.
 • Stosowanie sum bieżących w grupie i wszędzie
 • Dokonywanie konkatenacji (łączenia) pól w raporcie.
 • Wstawianie i usuwanie formantów w nagłówku i stopce grupy i strony
 • Sortowanie rekordów
 • Wstawianie podziału strony
 • Tworzenie i usuwanie podraportów

Zwiększenie wydajności bazy danych

 • Łączenie bazy z zewnętrznymi źródłami danych i importowanie danych
 • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego i pliku innej bazy do bazy danych.
 • Tworzenie prostych makr zamykających, otwierających i drukujących obiekty bazy danych.
 • Przypisanie makra do przycisku, obiektu lub formantu.
Czas trwania: 14 godz. szkoleniowych 
Terminy: 14.03 (pn), godz. 17.00 - 20.10, 15.03 (wt), godz. 17.00 - 19.15,
21.03 (pn), godz. 17.00 - 20.10, 22.03 (wt), godz. 17.00 - 19.15 Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System) Liczba uczestników: maks. 10 osób
Koszt:

Zapisując się na kurs, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż zaproponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za kurs, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Kurs współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH

Zapisz się

Romana Petrymusz

20 luty

Czy jesteś osobą, która musi zacząć coś od nowa, czy masz tyle na głowie, że sam nie wiesz za co masz się wziąć, a może po prostu jesteś zmęczony ciągłym napięciem związanym z nadmiarem/brakiem pracy, a może dręczą Cię pytania: "po co to wszystko?", "co właściwie jest ważne w moim życiu?, a może czujesz nieustannie tzw. nóż na gardle i bardzo chciałbyś się go pozbyć? A może czujesz stagnację w swoim życiu, która doprowadza Cię do białej gorączki?

Jeśli choć jeden raz coś poruszyło Cię w trakcie czytania tych pytań, to znak, że może warto się tym zająć. Dzisiaj możesz zadecydować, że chcesz coś z tym zrobić, a ja chcę dać Ci taką możliwość. Zapraszam Cię na warsztaty, podczas których będziesz mógł zobaczyć, co tak naprawdę jest Twoim "nożem na gardle", co spędza Ci sen z powiek, co Cię denerwuje i nie daje Ci spokoju. A spokój (szeroko pojęty)- to kolejny etap drogi uwolnienia od stresu. Jak osiągnąć taki spokój, który pociągnie Cię w kierunku, przynoszącym Ci korzyść, Tobie i Twojemu otoczeniu? Spokój, pod którym kryje się wolność: wolność decyzji, wolność wyborów.


Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • zdobycie wiedzy nt. stresu, jego powstawania i konsekwencji

 • uświadomienie własnych reakcji stresowych, co mnie stresuje i dlaczego

 • uzyskanie umiejętności poradzenia sobie z nadmiarem stresu

 • przyjrzenie się swoim wartościom, pragnieniom

 • znalezienie odpowiedniego, nowego sposobu radzenia sobie z trudnościami, które generują powstawanie stresu

Czas trwania: 8 godz. warsztatowych
Termin: 20.02 (sobota) godz. 10:00 - 18:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Izabela Szczepaniak-Wiecha

13 - 14 luty

Zapraszamy na trening osoby, którym zależy na poznaniu i zrozumieniu swoich zachowań, emocji i potrzeb w relacjach z innymi ludźmi oraz uzyskaniu różnorodnych informacji zwrotnych odnośnie własnego funkcjonowania w grupie.
Praca w trakcie warsztatu oparta jest na procesie grupowym. Uczestnicy uczą się w działaniu poprzez udział w różnorodnych doświadczeniach, obserwują, dokonują refleksji i rozmawiają o tym co dzieje się między nimi w trakcie spotkania.

 

W trakcie treningu uczestnicy mają możliwość:
 • pogłębiania świadomości swoich uczuć i potrzeb i rozwijania swoich mocnych stron,
 • rozpoznania swoich oczekiwań i potrzeb w kontaktach z innymi,
 • uzyskania informacji na temat „pierwszego wrażenia” jakie wywołują w osobach, z którymi wchodzą w interakcje,
 • odkrycia jakie nawyki komunikacyjne stosują w relacjach i jak wpływają one na innych,
 • odkrycia trudności jakich doświadczają w kontaktach z innymi,
 • poszerzenia świadomości jak przezwyciężać swoje ograniczenia, by związki z innymi były bardziej satysfakcjonujące,
 • nauczenia się tego jak dawać i przyjmować informację zwrotną,
 • trenowania efektywnych sposobów komunikacji m.in. aktywnego słuchania, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania i wyrażania potrzeb ukrytych pod podejmowanymi działaniami, mówienia o swoich mocnych stronach.
 
Czas trwania: 2 spotkania trwające łącznie 16 godzin 
Termin: 13.02 (sb) w godz. 10.00-18.30 i 17.01 (nd) w godz. 9.00-15.00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat, zadecyduj, ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt.

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

Renata Mazur-Ponikiewicz

30 - 31 styczeń

W jaki sposób dbasz o swoje marzenia? Ile czasu poświęcasz, by je osiągać? Czy zwykle nie jest tak, że tylko chwilę o nich pomyślisz i wracasz do swych "codziennych" spraw?
Zdarza się, że bardzo czegoś chcemy, ale równocześnie sami sobie przeszkadzamy w tym, by to uzyskać. Marzenia wymagają często konfrontacji z własnymi oporami i przekonaniami. Nie zawsze mamy jednak w sobie świadomą gotowość na to spotkanie. Podczas warsztatu będzie czas na przyjrzenie się temu, czego pragniesz oraz na zaplanowanie konkretnych działań, które zbliżą Cię do Twoich marzeń i pozwolą zmierzyć się z przeszkodami.

Marzenia niosą ze sobą chęć zmiany. Założeniem podejścia Gestalt jest to, że zmiana wydarza się wówczas, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie próbujesz się stać takim, jakim nie jesteś. Gestalt przyjmuje też, że każdy jest specjalistą od siebie samego. Nie otrzymasz więc na tym warsztacie "dobrych rad", pouczeń i wykładu jak to być "powinno". Znajdziesz natomiast przestrzeń na spotkanie z samym sobą. Z uważnością zajmiesz się swoim potrzebami, możliwościami i ograniczeniami, a grupa oraz osoba prowadząca będzie wspierać Cię w tym procesie.
Podczas warsztatu wykorzystamy techniki wspierające rozwój osobisty: praca z metaforą, wizualizacją, praca z ciałem i osobistą symboliką. Różne formy ekspresji twórczej oddziałujące na sferę "poza logiczną", intuicyjną będą wspierać w odnajdywaniu odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania.
Inspiracji poszukamy wykonując osobiście Mapę Marzeń - to wizualne narzędzie skupienia swojej kreatywnej energii w kierunku, w którym pragniesz iść.

Sięgnij więc do swego wnętrza, by wydobyć to, co dla Ciebie najważniejsze. Sięgnij do świata, po swój wymarzony skarb.

"Każdy z nas ma głęboko ukryte osobiste marzenie, które tylko czeka na to, aby je odkryć i spełniać. Jeśli pokochamy swoje marzenia i zainwestujemy w nie miłość , twórczą energię, upór i pasję, osiągniemy prawdziwy sukces." Sarah Ban Breathnach

 

Odbiorcy warsztatów:

warsztaty skierowane są do osób dorosłych, tych którzy mają marzenia ale także do tych, co nie mają marzeń a chcieliby je odnaleźć/zainspirować się.

Czas trwania: 16 godzin warsztatowych
Termin: 30.01.2016 (sobota), godz. 11.00 - 18.30, 31.01.2016 (niedziela),
 godz. 10.00 - 17.00 (w oba dni przerwa obiadowa)
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50%, 75% lub 95%).

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

 

1 - 9 luty

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą w zaawansowanym stopniu posługiwać się programem Excel.
Szkolenie trwa 16 godzin i składa się z 4 modułów.

Moduł 1 - 01.02.2016 (Poniedziałek), godz. 17.00 - 20.15

Operacje w Excelu

 • Tworzenie nazw dla komórek i dla zakresów komórek (zakresy dynamiczne)
 • Tworzenie wykresów dynamicznych
 • Stosowanie formuł zliczających (ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, ILE.LICZB)
 • Adresowanie trójwymiarowe i adresowanie pośrednie
 • Narzędzie inspekcja formuł, rodzaje i obsługa błędów
 • Formatowanie niestandardowe i warunkowe
 • Autoformatowanie i tworzenie własnego stylu
 • Używanie zaawansowanych filtrów
 • Dodawanie sum pośrednich i zagnieżdżanie sum pośrednich
 • Stosowanie formuły SUMY.CZĘŚCIOWE
 • Konsolidowanie danych
 • Grupowanie, import oraz eksport danych

Moduł 2 - 02.02.2016 (wtorek), godz. 17.00 - 20.15

Analiza danych

 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Aktualizowanie i zwiększanie zakresu danych w tabelach przestawnych
 • Formatowanie tabel przestawnych
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych
 • Zmiana ułożenia danych w tabelach przestawnych
 • Tworzenie rozkładów procentowych
 • Stosowanie funkcji w tabelach przestawnych
 • Tworzenie pól obliczeniowych w tabelach przestawnych
 • Grupowanie danych w tabelach przestawnych
 • Tworzenie i formatowanie wykresów przestawnych

Moduł 3 - 08.02.2016 (Poniedziałek), godz. 17.00 - 20.15

Obliczenia w Excelu

 • Funkcje daty i czasu (DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ.TYG, DZIEŃ, GODZINA, MINUTA, SEKUNDA, DATA, NUM.TYG, DNI.ROBOCZE)
 • Funkcje matematyczne (ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.W.GÓRĘ, ZAOKR.W.DÓŁ, MOD)
 • Funkcje statystyczne (LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI)
 • Funkcje wyszukujące (WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS)
 • Formuły tekstowe (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, WARTOŚĆ, DŁ, ZNAJDŹ)
 • Sklejanie komórek z danymi
 • Usuwanie duplikatów danych
 • Funkcje baz danych (BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, BD.MIN, BD.MAX, BD.ILE.REKORDÓW)

Moduł 4 - 9.02.2016 (wtorek), godz. 17.00 - 20.15

Analiza danych

 • Scenariusze
 • Narzędzie "szukaj wyniku"
 • Solver

Formuły

 • Formuły finansowe(FV, PV, NPV, NPER, PMT, RATE)
 • Użycie wielostopniowej formuły JEŻELI oraz formuły ORAZ i LUB
 • Formuła JEŻELI.BŁĄD, LICZ.WARUNKI
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Funkcje Tablicowe

Makra

 • Rejestrowanie makr
 • Tworzenie przycisków z makr

Tworzenie wykresów (kołowy, liniowy, kolumnowy, XY)

 • Wykresy XY, pierścieniowy, radarowy, bąbelkowy, powierzchniowy
 • Zmiana typu wykresu
 • Wykorzystanie linii trendu
 • Drukowanie wykresu
 • Tworzenie obrazka z zaznaczonego wykresu lub tekstu
 • Wykorzystanie własnej grafiki w wykresach
Czas trwania: 16 godz. szkoleniowych ( 4 dni x 4 godz.)
Termin: 1.02, 2.02, 8.02, 9.02 (poniedziałki i wtorki), godz. 17:00 - 20:15
Miejsce: ul. Piłsudskiego 17/8 (Axon System)
Liczba uczestników: maks. 10 osób

Zapisując się na szkolenie, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50%, 75% lub 95%).

Pamiętaj, że płacąc za szkolenie, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Szkolenie współfinansowane jest przez State Street Bank GmbH

Zapisz się

 

Aneta Fudała

24 styczeń

Przez całe życie realizujemy różne cele. Jedne przychodzą nam łatwiej, inne odkładamy. Łatwiej osiągnąć cele wtedy, gdy określimy je w sposób świadomy: precyzyjnie, według wskazówek metodologii SMART. Tak uczynimy podczas warsztatu. Poruszymy wyobraźnię, ponieważ cele budujemy na wizji życia, którą chcemy realizować. Wytyczony cel wymaga motywacji, a zatem poznamy zasady, które rządzą naszą motywacją. Celem warsztatu jest, aby uczestnicy wyszli z niego z większą możliwością samorealizacji.

ODBIORCY WARSZTATÓW: Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą bardziej świadomie pokierować swoim życiem i wytyczyć sobie konkretne ścieżki działania.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • dowiesz się, czym różni się cel od marzenia

 • rozwiniesz umiejętność planowania

 • stworzysz mapę swoich celów w różnych dziedzinach życia

 • wyjdziesz z warsztatu z własnym celem, do którego prowadzi konkretna ścieżka

 • wybierzesz najlepsze dla siebie sposoby automotywowania

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 24 stycznia (niedziela), godz. 10:00 - 16:00
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50%, 75% lub 95%).

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się

Agnieszka Matera

26 styczeń

Z zapartym tchem czytasz blogi i książki, pisane przez podróżników? Fascynują Cię odległe kraje i odmienne kultury? Marzysz, a jednak nie wyruszasz? Wydaje Ci się, że to nie jest właściwy moment, bo za mało czasu, bo za mało pieniędzy, bo różne obowiązki, bo nie ma z kim…. I ten właściwy moment na przygodę życia wciąż odsuwa się w czasie? Jeśli tak, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie.

 

Korzyści dla uczestnika warsztatów:
 • Przyjrzysz się wizji swojej wymarzonej podróży,

 • Zobaczysz, co Cię powstrzymuje przed wyruszeniem w podróż i dowiesz się, jak te bariery pokonać,

 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak podróżować taniej i ciekawiej,

 • Podejmiesz decyzję, kiedy i dokąd jedziesz oraz jak się do tego przygotujesz,

 • Spotkasz inne osoby, które także marzą o podróżach- może narodzi się z tego wspólna wyprawa?

Czas trwania: 3 godziny warsztatowe
Termin: 26 stycznia (wtorek), godz. 18:00 - 20:30 
Miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt:

Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50%, 75% lub 90%).

Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.

Warsztat współfinansowany jest przez State Street Bank GmbH.

 

Zapisz się