Lena Czernecka

5 i 6 października

Emocje są zwinne. Mogą być Twoim sprzymierzeńcem lub wrogiem. Impulsywne lub blokowane czynią szkody odbijając się na wizerunku, relacjach i finalnie zdrowiu psychicznym. Z kolei użyte we właściwy sposób, pomagają Ci w podejmowaniu trafnych decyzji, informują o przeciążeniu, zwiększają Twoją autentyczność, podnoszą komfort życia, zwiększają poczucie sprawstwa. Zarządzając zwinnie emocjami jesteś bohaterem, nie ofiarą swojego życia. Bo wtedy to ty masz emocje, a nie one mają Ciebie. 

Szkolenie przybliży zagadnienia zwinnych emocji i pozwoli na zainspirowanie do świadomego ich zarządzania. Taki rodzaj zarządzania rozwija naszą inteligencję emocjonalną, która jest kluczem do uzyskania równowagi pomiędzy przeżywaniem a poznaniem, emocjami a logiką rozumu. Inteligencja emocjonalna to odmienny rodzaj mądrości. Dzięki niej w bardziej adekwatny sposób reagujemy na presję, krytykę, niespełnione oczekiwania, czy nawet kryzys. Uczestnicy dowiedzą się jak zwinnie zarządzać lękiem, złością, frustracją i wstydem.  Wokół tych emocji istnieje wiele blokujących ich wyrażanie przekonań.  Zrozumienie ich funkcji i poznanie potencjału ukrytego w ich używaniu, może przenieść uczestnika na inny, lepszy poziom jakości życia i budowania relacji. Szkolenie jest inspiracją do dalszego rozwoju w tym zakresie.

 

Cele szkolenia
  • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji w emocjach. Rozpoznawanie i rozumienie funkcji złości, frustracji, lęku i wstydu 
  • Rozwinięcie zdolności rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach, kontrola emocji
  • Trening kontrolowania emocji 
 
Program:
  • Fakty i mity na temat emocji w biznesie – do czego można użyć frustracji, złości, lęku i wstydu w relacjach zawodowych 
  • Niekonstruktywne reakcje vs. zwinne reakcje w emocjach – Aikido reakcji 
  • Zwinne emocje a podejmowanie decyzji  - jakie emocje blokują podejmowanie decyzji, i jak to zmienić
  • Zwinne emocje a wyrażanie niezadowolenia i stawianie granic – jakie emocje ułatwiają mówienie o tym co nam przeszkadza, co nie działa
  • Zwinne emocje a motywacja do działania -  jak zarządzać „zimną i gorącą” złością oraz użyć frustracji do podniesienia motywacji
  • Zwinne emocje a zarządzanie lękiem – dlaczego tak trudno opuścić strefę komfortu. 
Czas trwania: 16 godzin warsztatowych
Termin: 5 i 6 października 2019 (sb. 10.00-17.00 i nd. 9.00–16.00)
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział: 75 zł

Warsztaty są współfinansowane przez State Street 

 

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% - w przypadku rezygnacji dokonanej min. 5 dni przed warsztatem 
50% - w przypadku rezygnacji dokonanej między 4 a 2 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż dwa dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane. 

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.