Patryk Lange

18.02 - 04.03

W trakcie cyklu 3 warsztatów poznasz i przećwiczysz strategie pomagające radzić sobie zarówno z istniejącymi już symptomami stresu, jak i z codziennie bombardującymi nas na nowo bodźcami. Poznasz metody prowadzące do bardziej świadomego i spokojnego życia w dzisiejszym szybkim i pełnym zmian świecie.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem, technikami uważności, rozwojem konstruktywnego myślenia na bazie technik coachingowych.

Stres, który często doświadczamy w pracy lub w życiu osobistym, może być związany ze stratą albo z inną sytuacją, kiedy doświadczamy braku kontroli. Czasem przyjmuje postać niewielkiego, ale stałego napięcia, którego nie jesteśmy do końca świadomi, a którego niekorzystne efekty mogą dać znać o sobie dopiero po latach.

Mindfulness to umiejętność koncentracji i wyciszenia umysłu. To sztuka bycia obecnym z tym wszystkim, czego doświadczamy: emocjami, myślami, sygnałami z ciała i naszego otoczenia, oraz wszystkim, co składa się na doświadczenie życia. Ponadto z podejścia Mindfulness wynika głębsza refleksja. Skoncentrowany umysł po pewnym czasie staje się znacznie bardziej spokojny. Jest jak światło lasera w porównaniu do rozproszonego światła zwykłej żarówki. Skoncentrowane światło świeci dalej i pozwala dostrzegać znacznie więcej szczegółów. Ponieważ uważny umysł jest nieco bardziej cichy, chętniej myśli refleksyjnie na temat siebie i życiowej sytuacji. Dzięki temu zaczynamy lepiej rozumieć swoje życie i podejmować trafniejsze decyzje.

Taka jakość bycia pozwala bardziej obiektywnie oceniać sytuację i reagować w adekwatny do niej sposób. Rozwijasz także umiejętność łagodnej, ciepłej, życzliwej akceptacji każdego momentu swojego życia, otoczenia i relacji z innymi ludźmi. Poprzez ćwiczenie mindfulness uczysz się otwartości na sytuacje, w których się znajdujesz.

Konstruktywne myślenie to taki rodzaj myślenia, którego efektem są pozytywne emocje i rezultaty. Gdy myślisz w ten sposób, zasadniczo zwiększasz swoją zdolność do tworzenia czegoś nowego, wartościowego i konkretnego w miejsce odtwarzania starych schematów prowadzących do napięcia i stresu. Sposobem na poznawanie, rozwijanie i ćwiczenie tego typu myślenia jest coaching. Efektami pracy tą metodą jest wyższa samoświadomość i dostrzeganie dokonywanych wyborów. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne nowe rozwiązania, rozwijają umiejętności, oraz zmieniają nastawienie i zachowanie.

 

Korzyści dla uczestników:
  • poznasz źródła stresu i sposoby na radzenie sobie z nim,
  • poznasz i nauczysz się stosować praktyki prowadzące do rozwijania mindfulness,
  • zdobędziesz nową wiedzę w zakresie konstruktywnych sposobów myślenia prowadzących do redukcji stresu i kreatywnego działania,
  • będziesz miała/miał okazję uczyć się, korzystając z doświadczenia innych osób.

 

Warsztat skierowany jest do:
  • osób, które chcą nauczyć się skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem,
  • osób, które chcą poprawić swój codzienny komfort funkcjonowania oraz zwiększyć swoją osobistą i zawodową skuteczność,
  • liderów, kierowników i menedżerów w firmach i organizacjach, oraz innych osób narażonych na pracę pod presją czasu,
  • każdego kto chce rozwijać uważność/mindfulness oraz konstruktywne sposoby myślenia jako narzędzia prowadzące do większego zadowolenia z życia.
Czas trwania: 12 godz. warsztatowych
Termin: 18.02, 25.02, 04.03 (poniedziałki) godz. 18:00 - 21:00
Miejsce: IPRI, ul. Powroźnicza 6/2, Kraków
Liczba uczestników: maks. 18 osób
Program:

Warsztat 1, poniedziałek 18.02.2019, godzina 18:00 – 21:00

Podstawy konstruktywnego myślenia. Połączenie między myśleniem a emocjami i fizjologią człowiek. 5 zasad zdrowego myślenia redukującego stres. Przedstawienie idei uważności (mindfulness) i technik rozwijania jej. Praktyka uważności.

Warsztat 2, poniedziałek 25.02.2019, godzina 18:00 – 21:00

Praca z emocjami. 6 podstawowych emocji i ich funkcje. Jak korzystać z potencjału który niosą ze sobą emocje. Jak wykorzystać emocje jako podstawę do konstruktywnego myślenia. Techniki życzliwej refleksji i rozwijanie sztuki obecności z każdym rodzajem doświadczenia.

Warsztat 3, poniedziałek 04.03.2019, godzina 18:00 – 21:00

Trening konstruktywnego myślenia z uwzględnieniem pełnego doświadczenia siebie za pomocą modelu SFERA czyli sytuacja, fizjologia, emocje, racjonalna reakcja i analiza myślowa. Uważna zmiana, czyli jak uważnie, życzliwie i skutecznie wprowadzać zmiany w swoim życiu. 

 

Koszt: 

Odpłatność za udział we wszytskich 3 spotkaniach (w tym materiały, kawa, herbata, zaświadczenie) wynosi:

265 zł - zapisując się do 31 stycznia 2019 r.

330 zł - zapisując się po 31 stycznia 2019 r.

 

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu dotpay prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% - w przypadku rezygnacji dokonanej min. 5 dni przed warsztatem
50% - w przypadku rezygnacji dokonanej między 4 a 2 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż dwa dni przed warsztatem zwrot nie zostanie dokonany.

Odwołanie warsztatów przez Fundację 
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty. 

 

Warsztaty są współorganizowane przez Fundację Przestrzeń Rozwoju i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

 

Zapisz się