20.09 - 09.12

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. 

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na: 

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem, 
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

 
STRUKTURA STUDIUM

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych:  

 

Warsztat 1: 

Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół

Liczba godzin: 40

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 20 - 23.09.2018 r. (czwartek – sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Warsztat 2: 

Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem

Liczba godzin: 22

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 5 - 7.10.2018 r. (piątek 16.00 - 19.00; sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Warsztat 3: 

Podstawy pracy z grupą I - zasady, techniki, umiejętności. Metody pracy z grupą.

Liczba godzin: 23

Prowadzi: Lena Czernecka

Termin: 27 - 28.10.2018 r. (piątek 16.00 - 19.30, sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Warsztat 4: 

Podstawy pracy z grupą II. Proces grupowy

Liczba godzin: 23

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Termin: 16 – 18.11.2018 r. (piątek 16.00 - 19.30, sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

 

Warsztat 5: 

Sytuacje trudne w pracy z grupą. Zakończenie Studium.

Liczba godzin: 22

Prowadzi: Lena Czernecka

Termin: 7 – 9.12.2018 r. (piątek 16.00 - 19.00, sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

  

Opieka merytoryczna: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Czas trwania: 5 spotkań, 130 godzin
Terminy: 20-23.09, 5-7.10, 27-28.10, 16-18.11, 7-9.12.2018
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Odpłatność za udział: 
Przy skorzystaniu z maksymalnego dofinansowania odpłatność wynosi 2600 PLN (dofinansowanie 60% kosztów).
Pełny koszt programu to 6500 PLN.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
Osoby, dla których proponowana cena stanowi przeszkodę w uczestnictwie w Studium prosimy o kontakt.
 
Warunki realizacji Studium

1. Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24 sierpnia 2018 r.,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 400 PLN (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium.
 
2. Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania szkolenia Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na rozmowę!
 
Więcej informacji:
Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel.: 693802102; mail: fundacja@przestrzenrozwoju.org