CZASAMI PEWNE ZAGADNIENIA, SYTUACJE Z ŻYCIA WYMAGAJĄ INDYWIDUALNEJ PRACY ZE SPECJALISTĄ. Konsultacje indywidualne to okazja do skupienia się na sobie podczas jednego lub serii spotkań. Podczas takich spotkań klient zyskuje większą świadomość swoich osobistych wyzwań. Tematyka konsultacji jest różnorodna, zależy to od potrzeb klienta, zwykle dotyka sfery osobistej, rodzinnej, czasami też zawodowej. Jest to okazja do pogłębienia rozwoju zapoczątkowanego np. na warsztatach.

Oferujemy konsultacje indywidualne z psychologiem, z doradcą zawodowym, a także z coachem.