Zapraszamy na indywidualną formę pracy rozwojowej jaką jest coaching indywidualny. Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Coaching to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia. 

Proces coachingowy składa się z kilku do kilkunastu sesji, odbywających się co tydzień lub co 2 tygodnie. Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji Przestrzeń Rozwoju przy ul. Paulińskiej 3/5.

Spotkania coachingowe prowadzi Izabela Szczepaniak – Wiecha.

 

Zakres prowadzonego coachingu przez Izabelę Szczepaniak Wiechę:

Coaching indywidualny i grupowy oparty na potrzebach (Needs Based Coaching):  Podejście to bazuje na założeniu, że głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami. W trakcie sesji coachingowych pracujemy nad poszerzeniem świadomości klienta dotyczącej jego sytuacji (osobistej, zawodowej), odkrywając ważne dla niego wartości i potrzeby, poszerzając zakres możliwości jego działania, wspierając go w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji, stworzeniu planu i realizacji działań. Wspólnie szukamy tego co wzmacnia klienta w procesie wprowadzania zmian, w radzeniu sobie z trudnościami i oporem na drodze do realizacji wyznaczonego celu. 

Na coaching zapraszam osoby, które pragną:

  • wziąć odpowiedzialność za swoje życie osobiste i zawodowe i wprowadzić w nie zmiany,
  • rozwijać się poprzez odkrywanie i wykorzystywanie swojego potencjału,
  • określić ważne dla  siebie cele i wzmocnić swoją motywację do działania,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości,
  • budować autentyczne i satysfakcjonujące  relacje z innymi,
  • zrozumieć i rozwiązać sytuacje konfliktowe,
  • kreować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego,
  • znaleźć równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

  

Koszt:

Sesja trwająca 50 minut to koszt w wysokości 140 zł

Ponieważ zależy nam, aby coaching był dostępny dla wszystkich, bez względu na ich aktualną sytuację finansową, umożliwiamy korzystanie z dofinansowańZapisując się na coaching, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić. Minimalna opłata za sesję to 70 zł.

Pamiętaj, że płacąc za coaching, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w coachingu osobie, która nie mogłaby w nim uczestniczyć z powodów finansowych.

 
Zgłoszenia:

Zgłoszenia na coaching przyjmujemy drogą mailową na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org