Zapraszamy na indywidualną formę pracy rozwojowej jaką jest coaching indywidualny. Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Coaching to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia. 

Proces coachingowy składa się z kilku do kilkunastu sesji, odbywających się co tydzień lub co 2 tygodnie. Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji Przestrzeń Rozwoju przy ul. Paulińskiej 3/5.

Spotkania coachingowe prowadzą: Izabela Szczepaniak – Wiecha i Patryk Lange

 

Zakres prowadzonego coachingu przez Izabelę Szczepaniak Wiechę:

Coaching indywidualny i grupowy oparty na potrzebach (Needs Based Coaching):  Podejście to bazuje na założeniu, że głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami. W trakcie sesji coachingowych pracujemy nad poszerzeniem świadomości klienta dotyczącej jego sytuacji (osobistej, zawodowej), odkrywając ważne dla niego wartości i potrzeby, poszerzając zakres możliwości jego działania, wspierając go w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji, stworzeniu planu i realizacji działań. Wspólnie szukamy tego co wzmacnia klienta w procesie wprowadzania zmian, w radzeniu sobie z trudnościami i oporem na drodze do realizacji wyznaczonego celu. 

Na coaching zapraszam osoby, które pragną:

 • wziąć odpowiedzialność za swoje życie osobiste i zawodowe i wprowadzić w nie zmiany,
 • rozwijać się poprzez odkrywanie i wykorzystywanie swojego potencjału,
 • określić ważne dla  siebie cele i wzmocnić swoją motywację do działania,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • budować autentyczne i satysfakcjonujące  relacje z innymi,
 • zrozumieć i rozwiązać sytuacje konfliktowe,
 • kreować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • znaleźć równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

 

Zakres prowadzonego coachingu przez Patryka Lange:
 • coaching dla freelancerów i przedsiębiorców: odzyskiwanie energii (organizacja i zarządzanie własną energią i czasem), optymalizowanie własnej pracy, "odcinanie suchych gałęzi" – likwidowanie/kończenie projektów, relacji, sytuacji zabierających czas i energię, dokonywanie zmian w modelach biznesowych, zmniejszanie ilości pracy przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności, pomoc w sytuacji wypalenia zawodowego, praca nad adekwatnym rozumieniem swojej tożsamości zawodowej, tworzenie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, wspomaganie kreatywności, rozwój umiejętności pozyskiwania klientów, praca nad wizerunkiem i autoprezentacją.
 • coaching dla kierowników, menadżerów, liderów: zarządzanie ludźmi, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych, zarządzanie własną energią i odzyskiwanie energii, optymalizowanie własnej pracy i czasu, praca ze stresem i zmęczeniem, zmniejszanie ilości pracy przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności zarządzania, pomoc w sytuacji wypalenia zawodowego, autoprezentacja i wizerunek menadżera/lidera, kreowanie swojej ścieżki zawodowej w organizacji, uspójnianie celów własnych z celami organizacji, tworzenie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
 • coaching dla mężczyzn: odzyskiwanie i zarządzanie energią życiową, kończenie toksycznych i niechcianych relacji, tworzenie zdrowych relacji, stawanie się autentycznym, budowanie pewności siebie i zdecydowanej, asertywnej postawy, pomoc w kryzysie wieku średniego, wspieranie w realizacji pasji i przygód,  wsparcie w zmianach życiowych, praca nad własnym ciałem, praca nad adekwatnym rozumieniem męskości, radzenie sobie z agresją lub nieśmiałością. 

 

Koszt:

Sesja trwająca 50 minut to koszt w wysokości 120 zł

Ponieważ zależy nam, aby coaching był dostępny dla wszystkich, bez względu na ich aktualną sytuację finansową, umożliwiamy korzystanie z dofinansowańZapisując się na coaching, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić. Minimalna opłata za sesję to 50 zł.

Pamiętaj, że płacąc za coaching, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w coachingu osobie, która nie mogłaby w nim uczestniczyć z powodów finansowych.

 
Zgłoszenia:

Zgłoszenia na coaching przyjmujemy drogą mailową na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org