Warsztaty

WARSZTATY STANOWIĄ POZAFORMALNĄ METODĘ EDUKACJI. OPARTE NA AKTYWNYCH METODACH, CZERPIĄ Z POTENCJAŁU GRUPY, TEGO, CO MOŻEMY DAĆ SOBIE NAWZAJEM. POPRZEZ NAUKĘ W DZIAŁANIU UMOŻLIWIAJĄ NAJWIĘKSZE PRZYSWAJANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. W dzisiejszych czasach zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie osoby dorosłe mogą realizować potrzebę doskonalenia swych umiejętności. Na nasze warsztaty przybywają uczestnicy w różnym wieku: od studentów po emerytów. Przychodzą też absolwenci, osoby pracujące, rozwijające swoją własną działalność, a także bezrobotne. Grupa okazuje się pomocnym środowiskiem do uczenia się, nabywanie umiejętności odbywa się w bezpiecznej atmosferze, jest treningiem przed ich zastosowaniem w życiu. Członkowie grupy mogą inspirować się wzajemnie do zmian. Niebagatelna jest też wymiana kontaktów i informacji pomiędzy uczestnikami warsztatów. Nasze warsztaty obejmują swoją tematyką umiejętności społeczne, a także osobiste. Część naszej oferty warsztatowej przedstawia pierwsze kroki danej umiejętności, część dostarcza bardziej zaawansowanej wiedzy.

Szkolenia

Obok warsztatów, umożliwiających rozwijanie umiejętności miękkich, organizujemy także szkolenia, dostarczające specjalistycznej wiedzy i kształtujące kompetencje twarde. Można się na nich nauczyć na przykład obsługi programów pakietu Office, tworzenia gier komputerowych czy testowania oprogramowania.

 

Konsultacje

 

CZASAMI PEWNE ZAGADNIENIA, SYTUACJE Z ŻYCIA WYMAGAJĄ INDYWIDUALNEJ PRACY ZE SPECJALISTĄ. Konsultacje indywidualne to okazja do skupienia się na sobie podczas jednego lub serii spotkań. Podczas takich spotkań klient zyskuje większą świadomość swoich osobistych wyzwań. Tematyka konsultacji jest różnorodna, zależy to od potrzeb klienta, zwykle dotyka sfery osobistej, rodzinnej, czasami też zawodowej. Jest to okazja do pogłębienia rozwoju zapoczątkowanego np. na warsztatach.

Oferujemy konsultacje indywidualne z psychologiem, z doradcą zawodowym, a także z coachem.

 

Zapraszamy na indywidualną formę pracy rozwojowej jaką jest coaching indywidualny. Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Coaching to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia. 

Proces coachingowy składa się z kilku do kilkunastu sesji, odbywających się co tydzień lub co 2 tygodnie. Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji Przestrzeń Rozwoju przy ul. Paulińskiej 3/5.

Spotkania coachingowe prowadzi Izabela Szczepaniak – Wiecha.

 

Zakres prowadzonego coachingu przez Izabelę Szczepaniak Wiechę:

Coaching indywidualny i grupowy oparty na potrzebach (Needs Based Coaching):  Podejście to bazuje na założeniu, że głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami. W trakcie sesji coachingowych pracujemy nad poszerzeniem świadomości klienta dotyczącej jego sytuacji (osobistej, zawodowej), odkrywając ważne dla niego wartości i potrzeby, poszerzając zakres możliwości jego działania, wspierając go w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji, stworzeniu planu i realizacji działań. Wspólnie szukamy tego co wzmacnia klienta w procesie wprowadzania zmian, w radzeniu sobie z trudnościami i oporem na drodze do realizacji wyznaczonego celu. 

Na coaching zapraszam osoby, które pragną:

  • wziąć odpowiedzialność za swoje życie osobiste i zawodowe i wprowadzić w nie zmiany,
  • rozwijać się poprzez odkrywanie i wykorzystywanie swojego potencjału,
  • określić ważne dla  siebie cele i wzmocnić swoją motywację do działania,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości,
  • budować autentyczne i satysfakcjonujące  relacje z innymi,
  • zrozumieć i rozwiązać sytuacje konfliktowe,
  • kreować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego,
  • znaleźć równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

  

Koszt:

Sesja trwająca 50 minut to koszt w wysokości 140 zł

Ponieważ zależy nam, aby coaching był dostępny dla wszystkich, bez względu na ich aktualną sytuację finansową, umożliwiamy korzystanie z dofinansowańZapisując się na coaching, zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić. Minimalna opłata za sesję to 70 zł.

Pamiętaj, że płacąc za coaching, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w coachingu osobie, która nie mogłaby w nim uczestniczyć z powodów finansowych.

 
Zgłoszenia:

Zgłoszenia na coaching przyjmujemy drogą mailową na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org