Izabela Plur

Prezes Zarządu

Z wykształcenia socjolog i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. 

Z organizacjami pozarządowymi związana od początku kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Pełniła funkcję kierownika podmiotów reintegracyjnych: Klubu Integracji Społecznej (w latach 2009 - 2012) i Centrum Integracji Społecznej (w latach 2016-2018). Posiada również doświadczenie pracy w administracji samorządowej. Jest również członkiem Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa, która powstała, aby połączyć w sieć współpracy organizacje pozarządowe z terenu woj. małopolskiego. Zaangażowana w działalność Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działa od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny motywator jej rozwoju. Odpowiedzialna za sprawy formalno-organizacyjne, koordynację działań związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych oraz kontakty z potencjalnymi sponsorami i grantodawcami.

W wolnych chwilach oddaje się podróżom.

530 999 047

izaplur@przestrzenrozwoju.org

Iwona Surmaj

Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog, pracownik socjalny, asystent rodziny, streetworker z dyplomem studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej oraz profilaktyki społecznej.

Posiada doświadczenie w pracy w strukturach samorządowych oraz pozarządowych. Od ponad 10 lat związana z trzecim sektorem jako kierownik jednostek pomocy społecznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Pomysłodawca, współtwórca i koordynator projektów aktywizacji społecznej w zakresie m.in. prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, mieszkalnictwa wspomaganego oraz metod outreach w pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie. Koordynator, organizator i prelegent paru konferencji o tematyce wykluczenia społecznego oraz uczestnik opracowania modelu wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób doświadczających bezdomności w ogólnopolskim projekcie pn. „Standardy w Pomocy”. Szkoleniowiec i dydaktyk posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pracy socjalnej dla studentów UJ, UPJPII oraz warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządu, NGO czy służb interwencyjnych. 

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju odpowiada za koordynację działań, opracowanie wniosków aplikacyjnych w konkursach grantowych oraz strategii rozwoju Fundacji.

Społecznik, aktywista, rozkręcacz, któremu zależy na współpracy, rozwoju i działalności w dobrej sprawie. Lubi koty, tulipany, V van Gogha i dobrą kawę.

505 123034

iwonasurmaj@przestrzenrozwoju.org

Izabela Szczepaniak-Wiecha

trenerka, facylitatorka, coach

Z wykształcenia socjolog i pedagog. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz  Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trenerka rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, facylitatorka procesów grupowych, coach. Ma wieloletnie (1999 – 2013) doświadczenie satysfakcjonującej pracy jako nauczyciel akademicki. Jest autorką artykułów naukowych i redaktorką prac z zakresu socjologii, pedagogiki i pracy socjalnej. Koordynowała szereg projektów krajowych i międzynarodowych o charakterze badawczym i szkoleniowym, także we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi i grupy rozwojowe oraz szkolenia dla firm i instytucji.

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzi warsztaty w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego inspirowane Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) i  podejściem coachingowym (Zen Coaching i Needs Based Coaching). 

Wolny czas lubi spędzać odkrywając nowe smaki i miejsca, w kontakcie z naturą i przyjaciółmi. 

693802102

izabela.sz.wiecha@przestrzenrozwoju.org

Magdalena Pęcak

trener, facylitator

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej. Trener z Certyfikatem Jakości Pracy Trenera wydanym przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Absolwentka Szkoły Facylitatorów: praca z grupą. Rozwój umiejętności facylitacyjnych. Od 2006 roku związana z ngo, współautorka kilku projektów społecznych. Przez ponad cztery lata pracowała w Klubie Integracji Społecznej, prowadząc indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także pełniąc rolę Koordynatora projektów oraz Menedżera zespołu. Obecnie pracuje jako konsultant ds. projektów rozwojowych w firmie szkoleniowo-doradczej.

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działa od początku jej istnienia, głównie prowadząc warsztaty i szkolenia. Koordynuje projekt „Rozwojownia”.

W wolnym czasie oddaje się lekturze, muzyce i kibicowaniu.

magdalenapecak@przestrzenrozwoju.org

Agata Warywoda

trenerka

Bibliotekarka, edukatorka, współtwórczyni bloga Present Simple – prosto o komunikacji i promocji. Od ponad 5 lat realizuje jedno ze swoich zawodowych marzeń - organizuje i promuje wydarzenia w sektorze kultury i edukacji oraz prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Przez ponad 3 lata była związana zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, gdzie odpowiadała za wdrożenie programu edukacji medialnej oraz pracę z młodzieżą w zakresie wzmacniania ich zasobów i budowania ścieżki kariery. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zajmuje się działaniami edukacyjnymi skierowanymi do młodzieży i młodych-dorosłych. Jest absolwentką Studium Pracy z Grupą i Zespołem "Przestrzeń dialogu" Fundacji Przestrzeń Rozwoju oraz kursu trenerów edukacji medialnej Fundacji Nowoczesna Polska. Na co dzień, w życiu i pracy zawodowej, najbardziej fascynuje ją stwarzanie przestrzeni do rozwoju i przekraczania ograniczeń.

Lena Czernecka

trener biznesu, coach, specjalista counsellingu Gestalt

Lena z wykształcenia jest psychologiem - ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, specjalizacja psychologia zarządzania, psychologia polityki i reklamy, trenerem biznesu oraz terapeutą Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Jest certyfikowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II Stopnia. Od ponad 13 lat specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, budowania efektywności osobistej oraz szkoleń dla trenerów. Pracowała jako trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach w zakresie m. in.outsourcing usług, farmaceutyka oraz retail, gdzie prowadziła szkolenia z optymalizacji pracy zespołów zadaniowych i rozwoju kompetencji pracowników na każdym szczeblu organizacji.  Od 10 lat jest stałym dostawcą szkoleń dla IBM w Polsce, ponadto współpracuje z firmami takimi jak State Street, Shell, BZWBK, Valeo, Luxoft, Aon-Hewitt, Aqusta Westland i wiele innych.  W ramach szkoleń liderskich, przeszkoliła ponad 1000 osób w sektorze finansowym, księgowym, automotive oraz  IT. Realizowała projekty EFS dla studentów studiów podyplomowych na Akademii Rolniczej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Równolegle w swoim życiu zawodowym zajmuje się coachingiem, psychoterapią indywidualną, oraz pracą na procesie grupowym. Współpracuje z „Dojrzewalnią Róż” prowadząc treningi interpersonalne. Ma potwierdzone przez Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w Krakowie oraz Associazione Italiana di Counselling umiejętności i doświadczenie coachingowe oraz terapeutyczne. Lena jest prywatnie mamą dwójki dzieci i pasjonatką tańca towarzyskiego.  

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzi warsztaty w obszarze rozwoju osobistego.

Daniel Lichota

trener rozwoju umiejętności społecznych

Z wykształcenia ekonomista. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi własną działalność szkoleniową i coachingową. Wieloletni współpracownik Szkoły Liderów. Koordynator i współtwórca wielu programów rozwojowych dla kadry organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych. Trener rozwoju umiejętności społecznych specjalizujący się w przywództwie i budowaniu zespołów, efektywności osobistej oraz organizacyjnej. Swoje warsztaty prowadzi w oparciu o proces grupowy. Za pomocą atrakcyjnych i angażujących metod stara się, aby każdy uczestnik szkolenia mógł przyjrzeć się sobie, wyciągnąć wnioski oraz rozwinąć własne umiejętności.

patryk lange

coach, trener

Akredytowany coach, trener mindfulness. Wykładowca i trener profesjonalnego coachingu. Praktykuje mindfulness od 2008 roku. Od 2017 roku współpracuje jako trener z oddycham.pl. Jako coach pracuje z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i warsztaty w organizacjach, które chcą wdrażać kulturę coachingu i samozarządzania. Pasjonat podróżowania po Azji, Afryce i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi. W latach 2013 – 2017 koordynował i prowadził Męskie Kręgi – spotkania o charakterze rozwojowym dla mężczyzn.

 

AGNIESZKA MATERA

coach, trenerka, psycholog

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt, Kurs Trenerski I Stopnia Szkoły Trenerów PKR w 11 Muz Innowacje w Kulturze, Studium Terapii przez Sztukę oraz Szkołę Profesjonalnego Coachingu. Swoje kompetencje podnosiła na szkoleniach w Polsce, Niemczech i Grecji. W 2007 roku była wolontariuszką w organizacji pozarządowej UMANG w Indiach. W latach 2008 - 2015 związana z ChSON „Ognisko”, gdzie m.in. zaangażowana była w projekt Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego wspierała osoby po kryzysach psychicznych w karierze zawodowej. Autorka międzynarodowego projektu „Intercultural Dialogue and Empathic Communication”, realizowanego z Chrześcijańską Służbą Charytatywną i skierowanego do osób pracujących z młodzieżą w 5 krajach Europy. W ramach współpracy z InBIT Sp. z o.o. towarzyszyła jako mentor młodym ludziom, wyjeżdżającym na praktyki do Niemiec. Aktualnie związana z Philips Polska, gdzie pracuje w obszarze HR. Ogromną radość sprawia jej wspieranie innych w sięganiu po marzenia i świadomym budowaniu szczęśliwego, twórczego życia. 

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzi autorskie warsztaty w obszarze rozwoju osobistego oraz coaching.

Kocha Bliski Wschód, muzykę reggae,  góry, dzikie plaże i wieczory przy ognisku.

agnieszkamatera@przestrzenrozwoju.org

Aneta Kutnik

trenerka

Z wykształcenia pedagog i trenerka kompetencji i umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów i Komunikacji opartej na Empatii oraz Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym. Dodatkowo doskonaliła rozwój osobisty na licznych kursach i warsztatach w kraju i za granicą miedzy innymi: Thames Valley University, Londyn - Basic Counselling Skills, Coaching Oparty na Potrzebach: The Center For Non-Violent Communication.

Prowadzi autorskie warsztaty z dziedziny rozwoju osobistego, w języku polskim i angielskim. Ma wieloletnie doświadczenie pracy pedagogicznej i trenerskiej z dorosłymi i z dziećmi, między innymi: Centrum Działań Profilaktycznych, specjalista ds. szkoleń i rozwoju w Stowarzyszeniu WIOSNA, wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, trener warsztatów dla Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Fundacji Uniwersytet Dzieci, Pracowni Rozwoju Osobistego Poskrzydła, autorka i trener programów komunikacji w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (Akademia Dobrego Życia, Fundacja Trampolina, Fundacja Sarigato, przedszkola, szkoły).

Romana Petrymusz

psycholog, coach, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii stosowanej UJ w Krakowie, dyplomowana psychoterapeutka Studium Psychoterapii Integratywnej w Warszawie. Certyfikowany coach, przewodnicząca krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od kilku lat zaangażowana w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej, głównie dorosłych. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z Klubem Integracji Społecznej, Fundacją Wspólnota Nadziei, Centrum Budowania Relacji Fundacji „Pełna Chata” oraz Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie prowadzi terapię osób dorosłych w Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej MANRESA. Współpracuje z firmą Keystone Consulting w ramach projektu Thalento, zajmując się wdrażaniem na rynek Polski nowoczesnych technologii w kompleksowym procesie oceny potencjału i możliwości rozwoju pracowników oraz procesach rekrutacji i selekcji kadr.

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju zaangażowana jest od początku jej istnienia, zarażając wszystkich swoim optymizmem. Prowadzi warsztaty umiejętności miękkich.

W wolnych chwilach oddaje się doświadczeniu wolności podczas górskich wypraw.

Aneta fudała

psycholog, psychoterapeutka, trener rozwoju osobistego

Absolwentka psychologii stosowanej UJ w Krakowie. Posiada certyfikat pracy metodą treningu grupowego, poradnictwa i psychoterapii, systemowej pracy z rodziną. Ukończyła czteroletnie szkolenie do certyfikacji psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez kilka lat, począwszy od 2005 roku współpracowała z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” oraz Stowarzyszeniem RPP „Integracja”. Ponadto pracowała w Europejskim Instytucie Edukacji „Engram” (2006-2007), Klubie Integracji Społecznej (2007-2010) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej (2011-2014). Obecnie zaangażowana jest przede wszystkim w prowadzenie własnego gabinetu psychoterapii w Krakowie.

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzi autorskie warsztaty w obszarze rozwoju osobistego.

Wolne chwile poświęca na dobre kino, jogę i czas z bliskimi.

Dawid Mickiewicz

specjalista social media

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze doświadczenia marketingowe zdobywał w Kole Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ jako współautor, koordynator oraz specjalista ds. PR międzynarodowych projektów badawczych, ogólnopolskich konferencji naukowych, warsztatów i szkoleń. Od dwóch lat odpowiedzialny za budowę marki, promocję produktu oraz działania marketingowe w firmie szkoleniowo-doradczej.

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jest odpowiedzialny za bieżącą komunikację w świecie mediów społecznościowych.

Wolne chwile poświęca na reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, poznawanie różnorodności kulturowej oraz tajników dyplomacji. Stara się być na bieżąco z teatrem, w szczególności z teatrem plastycznym, a także z nowinkami świata marketingu.